Publicerad:

Arlandagymnasiet får högsta betyg av skolinspektionen

Höga förväntningar på elever, aktivt lärarstöd och personal som arbetar nära eleverna med att bibehålla trygghet och studiero gör att Arlandagymnasiet får högsta betyg av Skolinspektionen.

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Arlandagymnasiet utifrån fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning. Inom alla områden har Arlandagymnasiet fått högsta betyg – ”uppfyller kriterierna i hög utsträckning”. Enligt skolinspektionen är det bara tio procent av alla skolor som granskas som får så höga omdömen.

Naturligtvis är vi väldigt glada och stolta över detta och har lyckats med det här tack vare ett fint samspel mellan personalen på skolan och våra elever. Vi som arbetar på skolan är mycket ute bland eleverna, de ser oss och vi har alltid tid att prata. En viktig pusselbit är våra heltidsmentorer som rör sig bland elever både i och utanför klassrumsundervisningen, säger Veronica Suskic, rektor på Arlandagymnasiet.

I sin kvalitetsgranskning har skolinspektionen gjort intervjuer med personal och elever. Något som eleverna lyfter fram som speciellt positivt i undervisningen är att de får hjälp av lärare när de behöver och att det är lätt att få stöd och uppmuntran för att komma vidare.
En annan fördel som lyfts fram är att lektionerna är varierande, det vill säga innehåller olika typer av uppgifter, aktiviteter, växling mellan muntligt och skriftligt arbete.

Våra lärare är aktiva i klassrummen och fångar snabbt upp om någon behöver stöd trots att en elev inte aktivt ber om det, det är inte alla som vågar be om hjälp. Lärarna på skolan arbetar enligt Arlandagymnasiets pedagogiska modell som bland annat innebär en gemensam lektionsstruktur med mycket variation, säger Veronica Suskic.

Även trygghet och studiero får högt betyg. Skolan genomför interna enkäter för att mäta vad eleverna tycker, alltså utöver de enkäter som görs på länsnivå.

Eleverna är delaktiga i arbetet med trygghet och studiero. De får till exempel komma med synpunkter och förslag på de ordningsregler vi har i skolan på skolkonferens varje termin. Elevskyddsombud deltar på de årliga skyddsronderna och arbetsmiljömöten, säger Veronica Suskic.

Förslag från eleverna som har blivit verklighet är bland annat anpassat möblemang på vissa platser som har känts otrygga. De har även fått vara delaktiga i inköpen av möbler och andra inventarier för ökad trivsel.

För de elever som går på Arlandagymnasiet finns det även chans att engagera sig i den lokala musikföreningen som har lunchkonserter och julshow, eller i elevkåren som nu under våren arrangerar fotbollsturnering.


Byggnad i grått och blått. En skylt på ena byggnaden där det står Kunskapens hus.

Arlandagymnasiet finns i Kunskapens hus i Märsta.