Publicerad:

Sigtuna kommun fortsätter uppåt i skolranking

Sigtuna kommun ligger på 35:e plats då Sveriges samtliga 290 kommuner jämförs vad gäller skolresultat. En förklaring till den fortsatta förbättringen är en ökad läsmotivation hos eleverna - vilket bland annat resulterat i att fler klarat kunskapskraven i alla ämnen.

När resultaten hos landets niondeklassare jämförs presterar eleverna i Sigtuna kommun bättre än de flesta, vilket innebär en fortsatt klättring i rankingen med ytterligare två placeringar från föregående år.

En framgångsfaktor är arbetet med att göra undervisningen tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar och oberoende av vilken av kommunens skolor som en elev går på.
Det handlar bland annat om satsningen på sociala team som stöttar för att skapa trygghet, trivsel och studiero, samt ökade resurser på pedagogisk personal och personal inom elevhälsan.

- Vi arbetar intensivt för att bli en av de bästa skolkommunerna i landet. Med vårt lokala skolutvecklingsprogram har vi en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och studiero samt medarbetare. Det är tydligt att våra prioriteringar med sociala team, en förstärkning på barn- och elevhälsan och framtidens skolbibliotek gett resultat, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och tillägger:

- Jag vill verkligen berömma eleverna och hylla all personal som är helt fantastisk.

Ett rum med ljusa och väggar och bokhyllor längs väggarna och mitt i rummet. Till höger en stor grön fåtölj med högt ryggstöd. I fåtöljen sitter två barn, den ena med en dator i knät.

Sigtuna kommuns satsning på skolbibliotek har gett resultat, då det finns ett tydligt samband mellan att lära och läsa. Foto: Rosie Alm

Det som jämförs är genomsnittligt meritvärde hos avgångseleverna i våras, hur stor andel av dem som gick ut med godkända betyg i samtliga ämnen samt hur stor andel som blev behöriga att söka till yrkesprogram.

- En viktig nyckel till lärande - för alla våra elever är läsningen - och här kan vi se att utvecklingen av våra skolbibliotek haft en positiv effekt. Flera skolor vittnar om att eleverna fått en ökad läsmotivation. Bland annat tack vare utveckling av skolbiblioteken. Vi kan tydligt se en trend med fler utlånade böcker, säger Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen och fortsätter:

- Vi har också ett stort fokus på insatser för nyanlända elevers lärande.

I jämförelsen har hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå andel elever med okänd bakgrund samt kön. Detta för att likställa förutsättningarna hos skolkommunerna. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som tagit fram de modellberäknande värdena.

SKR:s siffror presenteras i databasen Kolada.