Publicerad:

Så ska kommunens ungdomar få arbetslivserfarenhet - och studiemotivation

För de ungdomar i Sigtuna kommun som inte går i gymnasiet, inte har tagit gymnasieexamen och är arbetslösa görs nu en stor satsning.
Målet: att de både ska få arbetslivserfarenhet och ta gymnasieexamen.

Sigtuna kommuns satsning, som går under namnet ”jobb mot studier”, syftar till att motivera sysslolösa ungdomar tillbaka till studier.

Ungdomarna erbjuds därför en deltidstjänst om 200 timmar antingen inom kommunal verksamhet eller hos en privat arbetsgivare. Deltidsanställningen anpassas efter ungdomens pågående studier på vuxenutbildningen - där målet alltså är en gymnasieexamen.

Alla kommuner har ett aktivitetsansvar, att hitta individuellt anpassade insatser för varje ungdom mellan 16-20 år som varken arbetar eller studerar.

”Jobb mot studier” riktar sig till de ungdomar inom Sigtuna kommuns aktivitetsansvar som senast under höstterminen ska fylla 19 år.

I Sigtuna kommuns Mål och budget för 2021-2023 är uppdraget att hjälpa arbetslösa att komma i egen försörjning ett prioriterat mål där Arbetsmarknadspaketet presenteras som en av de största och viktigaste satsningarna under kommande år. ”Jobb mot studier” är en av åtgärderna för att minska risken för långvarig arbetslöshet och utanförskap.