Publicerad:

De 100 språken – barnens alla uttryckssätt

Det talade språket är en uttrycksform, det finns 99 till. Det är lättare för små barn att uttrycka sig och sätta händelser i ett sammanhang om de får göra det på sitt eget vis.

Att främja olika uttryckssätt, lyssna, reflektera och utforska är grunden i Sigtuna kommuns förskolor. Alla barn ska känna att de får ta plats och göra sin röst hörd. Det ska kännas lustfyllt att komma till förskolan.

Anna-Lena Flodberg är verksamhetsledare för förskolan. Hon berättar:

Vi ser barns inflytande och delaktighet som en viktig grundsten i verksamheten vilket innebär att vår miljö och vårt arbetssätt på förskolan utvecklas utifrån barnens behov och intressen.

Hon säger att de inom förskolan pratar om att arbeta 100-språkligt – det innebär att erbjuda barnen möjlighet att utveckla olika uttryckssätt.

Det verbala språket är en del, andra kan vara att teckna, måla, arbeta med lera, sång, dans och litteratur. Just miljö och material är viktiga delar i vår pedagogik, säger Anna-Lena Flodberg.

Hon förklarar att barn ska få möjlighet att uppleva olika miljöer och material – att få utforska med alla sinnen. Det blir då ett lärande på ett djupare plan, att få vända och vrida på sanningar. Att få prova olika teorier och att få uppleva och erövra kunskap på olika sätt med flera sinnen.

Barnen får även lära sig att man kan skapa sitt eget material. På Brage förskola fick barnen skapa rekvisita i lera och göra en stop-motion film, en uppskattad aktivitet.

När vi pratar om den pedagogiska miljön säger vi att den består av olika stationer, så kallade ateljéer, där skapande, fantasi och glädje finns. Barnens olika sätt att utforska och leka skapar stationernas innehåll.

I Sigtuna kommun har vi en återanvändningscentral, SigVända. Här finns spill- och restmaterial från företag och privatpersoner. Till SigVända kan pedagogerna komma och hämta material.

Materialet är ”ofärdigt” vilket innebär att det kan bli till olika saker i barnens utforskande och lärande. Vi tänker att det främjar barnens fantasi och kreativa förmåga, säger Anna-Lena Flodberg.

Fakta Reggio Emilia

Sigtuna kommuns förskolor arbetar på ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt som har sitt ursprung i förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia.

På Reggio Emilias hemsida kan man läsa att deras pedagogiska filosofi växte fram av kvinnorna i staden efter andra världskriget. Filosofin bygger på ett demokratiskt ställningstagande där värden och förhållningssätt är grunden.

Inom Reggio Emilia tror vi på att alla barn föds med en inneboende drivkraft att utforska och upptäcka världen, och alla barn är viktiga samhällsmedborgare väl värda att lyssna på.

Läs mer om pedagogiken i våra kommunala förskolor.

Läs mer om Reggio Emilia på deras hemsida Länk till annan webbplats..

En hylla med två barnböcker. Mittemellan står en inramad bild med citat om barnböcker. På krokarna under hyllan hänger två handdockor i form av djur.