Publicerad:

Det är viktigt att bygga stolthet

Noor Mahmood är modersmålslärare i arabiska och studiehandledare. Hon är dessutom legitimerad lärare i naturvetenskap och matematik från grundskolan. Att hon tycker att modersmålsundervisning är viktigt är kanske inte så förvånande, men att det faktiskt påverkar hur trygg en elev känner sig i skolmiljön är kanske inte det första man tänker på.

Elever som får modersmålsundervisning måste ha ett levande språk hemma, det vill säga språket ska talas hemma. Det räcker inte enbart med att en eller båda föräldrarna ”kan” språket. Innan en elev kan få modersmålsundervisning görs en kartläggning tillsammans med modersmålslärare för att ta reda på vilken nivå eleven är på.

De som får modersmålsundervisning är en heterogen grupp, det vill säga alla har olika bakgrund. Några elever har bott länge i Sverige och talar språket men kanske inte kan läsa eller skriva, andra är nyanlända, säger Noor Mahmood.

De elever som deltar är ofta ambitiösa och tar undervisningen på allvar. Knepet att få alla engagerade är att hitta ämnen som de brinner för. En elev kanske har intresse för fotboll, då får hen till exempel skriva en uppsats om fotboll.

Vi har mycket högläsning och talar om saker som intresserar eleverna, gör paralleller till vardagen och vad som händer i elevens liv. Hemspråksundervisningen ligger ofta sista på schemat och då är det extra viktigt att hitta saker som engagerar eleverna.

Noor arbetar mycket med jämförande perspektiv. Eleverna får jämföra språken som ordföljd, meningsbyggnad och vad som utmärker verb och substantiv i de olika språken.

En fördel att arbeta med jämförande perspektiv är att de elever som kan till exempel arabiska hjälper de som kan svenska bättre och tvärtom. Det främjar samarbete, säger hon.

Tvillingböcker med parallelltexter är mycket användbara. De som kan mindre svenska läser på arabiska först och tittar sedan på den svenska sidan och de som kan svenska bättre gör tvärtom.

De elever som läser modersmål svarar i högre utsträckning att de känner sig trygga i skolan.

Det kan kopplas till att även om de i vissa fall inte är högpresterande i andra ämnen så har de här en chans att glänsa, känna sig uppskattade och visa att de är duktiga - det i sig skapar motivation, säger Noor.

I sin roll som modersmålslärare blir Noor en naturlig första kontakt för familjer som just har kommit till Sverige. Hon hjälper ofta både vårdnadshavare och elever in i det svenska skolsystem. Själv kom hon till Sverige i slutet av 2010 och känner igen familjernas situation och det gör att det känner extra tillit till henne.

Jag blir en bro mellan eleven, skolan, klasslärarna och specialpedagoger. Många elever kommer till mig när de inte mår bra eller undrar över något. Mitt mål är att hjälpa eleverna så att de ska kunna gå vidare ut i livet. Allt börjar i skolan och språket är en nyckel ut till samhället.

Kort om Noor Mahmood

Noor kom till Sverige 2010. Hon har bland annat läst på Komvux och har två kandidatexamen (fysik vetenskaplig från hemlandet och ämneslärare från Stockholm universitetet). Noor triggas av utmaningar och vill visa andra nyanlända att det lönar sig att jobba hårt för något man vill uppnå.

Fakta modersmål i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder modersmålsundervisning i 42 olika språk bland annat: arabiska, persiska, urdu, finska, spanska, engelska, somaliska, kinesiska, ryska, mongoliska, nederländska, grekiska, tigrinja, turkiska, franska, bosniska, serbiska, kroatiska, albanska, bulgariska, amhariska, rumänska, polska, uzbekiska, azerbadjanska, georgiska, ungerska, armeniska, kirundi, kurdiska. Modersmåls-undervisningen följer en central kursplan och eleverna får betyg. Betygen räknas in i slutbetygen som vilket annat ämne som helst, enda skillnaden är att undervisningen är frivillig. Läs mer om modersmålsundervisning.

Bild på Noor Mahmood, modersmålslärare.

Noor Mahmood är modersmålslärare i arabiska.