Publicerad:

När vidareutbildning gör skillnad i arbetet

Jenny Thiveos är förskollärare med mångårig erfarenhet inom yrket, men att lära sig mer ger nya och värdefulla perspektiv och en fördjupad förståelse tycker hon.

Mitt under brinnande coronapandemi startade Sigtuna kommun en pedagogutbildning som Jenny Thiveos på Norrbacka förskola och flera andra förskollekollegor skulle gå. Kursen var uppdelad i olika pass där teori varvades med praktik ute i det dagliga arbetet.

Vi läste mycket litteratur och reflekterade och diskuterade sedan i grupp det vi hade läst. Diskussionerna fungerade utmärkt digitalt, berättar Jenny.

När det var dags för den praktiska delen av utbildningen var pandemins mest intensiva period över.

Vi fick praktisera det vi hade läst och diskuterat. Allt jag lär mig tar jag med mig till förskolan där jag arbetar och till mitt arbetslag, på så sätt får långt fler del av det jag har lärt mig. Vi lät barnen arbeta med olika sorters materia. Vatten och lera som sedan resulterade i stop-motion filmer.

Även om Jenny har arbetat som förskollärare i många år och är legitimerad förskollärare, lärare upp till 9 år samt fritidshemspedagog tycker hon att utbildningen gav mycket och många ja-just-det-upplevelser samt att hon breddade sitt nätverk. Det är värdefullt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Nu har hon precis påbörjat en för kommunen anpassad fortsättningsutbildning.

Det har varit en tillgång att studera och jobba samtidigt. Jag tänker hela tiden på hur jag ska kunna omsätta det vi lär oss i jobbet direkt. Den här fördjupande delen är mer vetenskaplig med inriktning på matematik.

Jenny exemplifierar hur man tar in matematiken i den dagliga förskoledagen.

Vi samtalar med barnen om att till exempel ösa i och ur en hink, vi talar om begrepp som mycket och mer samt lägesord som framför, bakom, under och över. Allt är matematik.

Jenny säger att i och med utbildningen tänker hon mer strategiskt på hur hon utformar aktiviteter med matematik i bakgrunden.

Jag tänker hela tiden på hur kan vi få in så mycket matematik som möjligt och hur kan vi hjälpa barnen att få grepp om begreppen. Jag arbetar med ett och två-åringar. De har inte språket ännu men börjar koppla begrepp och motsatsord som lätt, tung, full, tom. När de använder kroppen och samtidigt öser i och ur en hink blir det lättare för dem att förstå orden. Man kan även räkna tillsammans. Hur många av något behövs det för att hinken ska bli full och så vidare.

Nästa gång du dukar, eller häller upp ett glas vatten, då använder du matematik, glöm inte det!

Mörkhårig kvinna sitter på låg stol i ett rum på en förskola. Hon bär svart tröja och blå jeans.

Jenny Thiveos arbetar på Norrbacka förskola och vidareutbildar sig för att få djupare kunskap och nya infallsvinklar i yrket.