Publicerad:

Uppdrag: minska avbrott från vuxenstudier

Nu lägger Sigtuna kommun i en högre växel för att stötta och motivera de som studerar på vuxenutbildningen, inklusive SFI. Målet är att färre ska hoppa av sina kurser.

Antalet kursdeltagare inom vuxenutbildningen har ökat med 58 procent från hösten 2020 till våren 2021. Det är fler elever än tidigare, men några hoppar av sin utbildning i förtid. Därför gör kommunen i höst flera satsningar som ska ge bättre förutsättningar för studier och motivera till bättre resultat.

Att vi har fler elever som tar chansen att studera som vuxna är jätteroligt, men vi vill att fler ska lyckas att klara hela sin utbildning, säger Emma Kapusta Rönnberg, chef för Sigtuna Kompetenscenter, som ansvarar för vuxenutbildningen i kommunen.

Det finns belägg för att en noggrann kartläggning av vars och ens förutsättningar för studier, en aktiv studievägledning och motiverade deltagare minskar risken för avbrott dramatiskt. Därför har Sigtuna kommun bland annat anställt fler studie- och yrkesvägledare till Sigtuna Kompetenscenter som ska jobba med just detta.

Några av de vanligaste orsakerna att hoppa av är att man har valt fel kurs eller inte vet hur mycket tid som krävs för studier. Våra studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att ta reda på elevens förutsättningar, motivera och vägleda dem från start. Jag är verkligen glad att vi har fått det här tydliga uppdraget att göra vuxenutbildningen tillgänglig för fler som behöver vårt stöd, fortsätter Emma Kapusta Rönnberg.

På vuxenutbildningen i Sigtuna kommun kan kommuninvånare läsa in eller komplettera betyg på grundskole- eller gymnasienivå, eller gå en hel yrkesgymnasieutbildning. Vuxenutbildningen erbjuder också studier på SFI på flera kunskapsnivåer.

Detta har vi börjat med under hösten:

Fler studievägledare

Sigtuna Kompetenscenter har anställt fler studie- och yrkesvägledare och gett möjlighet till fler vägledningssamtal.

Effektivare arbetssätt

Fler personer erbjuds studievägledning genom att studievägledarnas tid och kunskap används mer effektivt till kvalificerad vägledning.

Elevernas resultat följs upp under pågående studier, vilket gör att risken för att eleven hoppar av kan upptäckas i tid.

Fördjupad kartläggning inför SFI-studier

Alla som ansöker till SFI bjuds in till ett personligt möte, för att vi tillsammans ska hitta studier i svenska på rätt nivå. På så sätt hittar vi också de elever som är i behov av stöd.

Även SFI-elevernas resultat följs upp under pågående kurs för att lättare upptäcka hinder och förhindra att eleven hoppar av.

Studiemiljö

Som komplement till det stöd som ges på de skolor som ger utbildningarna, får de deltagare som behöver det möjlighet att få stöd och en lugn plats studera på hos Sigtuna Kompetenscenter. Där har lokalerna utökats och anpassats till deltagarnas behov.

Nyrenoverade lokaler med datorplats och mötesrum med glasskjutdörrar.

Idag har Sigtuna Kompetenscenter öppnat Lärcentrum för elever med en bokad tid. Där erbjuds hjälp med ansökningar och studievägledning. Foto: Sigtuna kommun