Publicerad:

Sigtuna kommun + Uppsala universitet = sant

Sigtuna kommun och Uppsala universitet har ingått partnerskap. Därmed kommer många av lärarstudenterna att placeras i någon av kommunens förskolor, grundskolor eller på Arlandagymnasiet under de perioder som studenterna har sin verksamhetsförlagda undervisning.

Fördelarna med partnerskapet är många. Några exempel:

  • De studenter som går ut lärarutbildningen och har gjort sin verksamhetsförlagda undervisning (VFU) i Sigtuna kommun kommer att vara inarbetade i skolorna/kommunen, vilket kommer att underlätta rekrytering av lärare.
  • Lärarstudenterna får en bättre utbildning i och med att de knyts nära en skola/kommun. Eftersom de under samtliga VFU-perioder kommer att vara på samma ställer, kommer de kunna ta del av aktiviteter på skolan som till exempel utvecklingssamtal och bedömarseminarier kring nationella prov, även om dessa inte ligger under deras VFU-period.
  • Genom partnerskapet sker en samverkan mellan forskare och praktiker, där lärarnivå och forskarnivå möts.
  • Utbytet höjer kompetensen och därmed även statusen på skolor och handledare.

Uppsala universitet har ingått partnerskap med Sigtuna kommun och ytterligare åtta kommuner, och kommer därmed att placera alla sina lärarstudenter i någon av de nio kommunerna under de perioder som studenterna har sin verksamhetsförlagda undervisning.

På sikt innebär det att de flesta av Sigtuna kommuns förskolor, grundskolor samt Arlandagymnasiet kommer att ha lärarstudenter på praktik.

Med partnerskapet är tanken att det även kommer att finnas en samverkan med forskare från universitetet. Skolorna får därmed ett bollplank som utgår ifrån ett vetenskapligt perspektiv när det handlar om kvalitetsarbete och kan exempelvis få hjälp med hur de analyserar resultat, hur de utifrån analysen kan identifiera vad som behövs arbetas mer med och vilka insatser som kan sättas in för att utveckla och förbättra verksamheten.

Klassrum med många barn som räcker upp handen

Foto: Jonas Böttiger