Publicerad:

S:ta Gertruds skola provar Lexplore

Ett digitalt verktyg upptäcker om en elev har lässvårigheter. Bra eftersom elever kan få hjälp i tid.

En första så kallad screening är nu gjord under våren 2023. De som testas i läsförståelse är elever från och med årskurs 1 till och med årskurs 5. Verktyget kan bland se hur länge en elev dröjer kvar vid ett ord eller läser om text.

Ingela Björk är rektor på S:ta Gertruds skola och tycker att verktyget kan vara en bra hjälp för att tidigt upptäcka om en elever har lässvårigheter, även de som är på gränsen, det är dem som är svårast att upptäcka. Hennes skola har utsetts till att vara pilot för Lexplore i kommunen.

Det är viktigt att poängtera att processen att testa elever i det här digitala verktyget är långsiktigt. För att få ut ett tillförlitligt resultat behöver ett läsår gå. Screeningen görs två gånger per termin. Mellan gångerna görs insatser i undervisningen som till exempel perioder med extra fokus på läsning. Efteråt mäts eleverna igen. Nu i april gjorde vi den första screeningen. Något eleverna tyckte var spännande, säger Ingela Björk.

Barnen är nyfikna och har många frågor. Är det ett prov? Är det en lång text?

Det är lika många som i förväg säger att de har svårigheter, som de som säger att de är bäst i världen på att läsa. De som är mest modiga och mest avslappnade inför screeningen är årskurs 1. Femmorna är lite mer nervösa, säger Andreas Zoannos, IT-ansvarig på skolan.

Andreas avslöjar att de även har screenat personalen eftersom alla ska veta hur det känns och hur en screening går till. Bland personalen var det också lite nervöst.

Annette Åhman är specialpedagog och gör screeningen med eleverna. Hon poängterar att resultaten under piloten inte kommer att ligga till grund för elevernas bedömningar.

Pilotperioden är till för att vi ska kunna utvärdera vårt eget arbete med att använda Lexplore. Hur vi analyserar resultaten och hur vi sedan tar det vidare i klassrummen på bästa sätt. Läsförståelse och läsning bör tas in i alla ämnen för att få ett så effektivt resultat som möjligt. Det blir en utmaning i hur man kan anpassa undervisningen brett, säger hon.

Själva screeningprocessen är hårt styrd. Alla elever måste få exakt samma förutsättningar. Annette förklarar:

Allt ska vara exakt lika. Den som screenar har ett manus som ska läsas upp, vi får inte rätta eller hjälpa dem förrän efter fem sekunder. Vi får hjälpa dem att förstå frågan, men så klart inte ge svaret.

Alice är elev i årskurs 4 och läser ofta med sin syster. Hon tycker om Twilightböckerna och även Dagbok för alla mina fans.

Det var lite nervöst i början om jag skulle glömma av texten. Efter texten kom det frågor som till exempel vem gjorde vad.

Clarissa går också i årskurs 4 och är en van läsare. Hon läser varje dag för sin lillasyster.

Jag var nervös först, men sedan var det bara roligt. Det var roliga texter. Ett tips för andra som ska göra det här är att inte läsa för snabbt, för då kan man läsa orden fel.


Vuxen kvinna sitter vid bord och ler mot elev som sitter vid en stor datorskärm. Flickan tittar på den vuxna kvinnan. Man ser hennes ansikte snett bakifrån.

S:ta Gertruds skola har under våren varit pilot för ett digitalt verktyg som upptäcker om en elev har lässvårigheter. Foto: Sigtuna kommun