Publicerad:

Sigtuna - en av Sveriges bästa skolkommuner

I den senaste rankingen över skolkommuner är Sigtuna på plats 24 av 290. Resultaten, som är baserade på elever i årskurs 9, beräknas utifrån tre kriterier: antal elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet av betygen samt antal elever som är behöriga till yrkesprogram.

Sigtuna kommun har som målsättning att vara bland Sveriges 50 bästa skolkommuner. De senaste tre åren har det blivit en 47:e plats, placering 54 och så nu för år 2020 - plats 24.
För fem år sedan låg Sigtuna kommun låg på plats 196, att ha som jämförelse.

- Min vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Det är oerhört glädjande att se att detta har gett resultat och att vi aldrig haft så höga resultat som vi har nu, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Ingela Hamlin, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, är övertygad om att de fina resultaten som nu visar sig beror på att samtliga kommunala skolor arbetat hårt och systematiskt med kvalitetsarbetet och att en av framgångsfaktorerna är att alla skolor arbetar efter samma principer och i samma kvalitetssystem.

- En av anledningarna till det glädjande resultatet är att skolorna har ett bra system för att strukturerat följa upp samtliga elever. Varje elev följs upp flera gånger per termin av sina lärare. Det innebär att vi väldigt tidigt kan fånga upp de elever som riskerar att halka efter och sätta in extrainsatser i tid, säger Ingela Hamlin.

I rankningen har samtliga resultat för årskurs 9 förbättrats. Dessutom har fler elever med utländsk bakgrund nått kunskapskraven i alla ämnen och fler har även fått behörighet till yrkesprogram.

Rankingen är gjord av Kolada som är en ideell förening där svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är medlemmar.

Elever i klassrum

Foto: Rosie Alm