Publicerad:

Trivselledare på S:ta Gertruds skola motverkar kränkningar

Sedan ett år tillbaka är S:ta Gertruds skola en trivselledarskola. Varje rast erbjuds eleverna olika aktiviteter ledda av en trivselledare som inte är vilka personer som helst, utan elever som frivilligt har anmält sig att vara trivselledare under en termin.

Jag ville bli trivselledare för att ingen ska vara ensam.

Det säger både Sinit och Alma som har varit trivselledare under vårterminen på S:ta Gertruds skola. Konceptet bidrar till högre fysisk aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö.

Socialpedagog Joeseph Kayal:

Trivselledarkonceptet är en del i vårt främjande och förebyggande hälso- och trygghetsarbete på skolan. Vi ser tydliga resultat på att det motverkar kränkningar, bidrar till aktivitet och främjar inkludering på raster på helt nya sätt.

Det är inte enbart på rasterna som fritidsledarna är aktiva, även under lektion höjer de pulsen på sina klasskamrater genom att leda rörelsepauser. Syftet är att höja elevernas koncentration.

Elever som vill bli trivselledare blir utbildade tillsammans med trivselledargruppen som består av fritidspersonal, socialpedagog och skolans kurator.

Målet för trivselledaridén är att:

  • ökad trivsel
  • främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • bygga goda vänskapsrelationer
  • förebygga konflikter och mobbning
  • främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
  • främja ökad aktivitet i undervisningen