Publicerad:

Heltidsmentorer och coacher har fokus på elevernas mående

På Arlandagymnasiet är det aldrig långt till en extra vuxen om en elev vill snacka eller få stöd. Det finns alltid någon som lyssnar, även utanför klassrummet.

Varje klass på Arlandagymnasiet har en heltidsmentor. De är ibland med på lektionerna, samverkar med lärarna och stöttar både elever och lärare. Det som är unikt för Arlandagymnasiet är att mentorerna inte undervisar och har klasser, de är dedikerade åt att vara där för eleverna när de behöver hjälp eller någon att prata med, stort som smått.

Som mentor har vi koll på hela studiesituationen. Vi känner igen eleverna och vet oftast vilka lektioner de ska vara på. Om någon inte är på sin lektion utan står och hänger i korridoren är vi genast där ställer frågor. Kort och gott är vi lite jobbiga. Vi ser och hör allt och låter dem inte vara, men viktigast av allt är att vi bygger relationer och undviker att vara den där tjatige, säger Peter Konradsson som arbetar som heltidsmentor.

Emma Håkans arbetar som mentor men är också studie- och yrkesvägledare, det vill säga en person som eleverna kan prata framtid och yrkesval med.

Det är viktigt att vi tidigt fångar upp om någon halkar efter. Det är omöjligt att läsa in tre år en månad innan studenten. Därför är tidiga insatser så viktiga. Det övergripande målet är att alla ska gå ut med en examen, om de inte skulle klara det ska det finnas en plan efter avslutningsdagen i juni, säger Emma. Mina insatser utgår alltid utifrån varje elevs individuella behov och önskemål.

En person som kontaktas av elever om allt möjligt är Michael ”Mike” Kumi. Han arbetar som elevcoach. Till honom hör elever av sig dygnets alla timmar med djupa tankar, bekymmer eller allmänna funderingar. Och självklart finns han på de sociala kanaler eleverna finns.

Många kommer spontant fram för att de behöver prata, men ibland kan jag se om någon är nedstämd och då går jag fram för att höra om det är något jag kan göra. Oftast löser det sig, men i de fall där vi behöver koppla in lärare eller kurator gör vi det. Det gäller att prata med eleverna på olika nivåer. Ibland vet de inte själva vad de känner och vill, då gäller det att vara den där vuxna som lyssnar och behandlar dem som en vuxen, säger Mike.

Just att vara observant är det bästa för att fånga upp elever som behöver hjälp, speciellt de som inte orkar eller vill prata. Närvaro, frånvaro, omdömen, allt har mentorerna och coacherna koll på. Precis som mentorerna och coacherna kommer till lärarna om de har uppmärksammat något går även lärarna till dem om de känner att något behöver lyftas. Det finns inga långa väntetider och processer.

Varje vecka samlas lärare, mentorer, coacher, rektor, kurator, specialpedagog och sjuksköterska för se hur de på individnivå bäst kan stötta elever. Arlandagymnasiet har också elevhälsomöten, då kan lärarna lyfta hur klassen som grupp fungerar.

Hos oss pratar vi aldrig negativt om eleverna. Vi säger aldrig att något är omöjligt eller att något inte skulle gå. Hela personalens anda är ”hur ska vi få det att fungera?”, och det tror och hoppas jag att eleverna känner, att ”runt mig finns människor som faktiskt vill att jag ska lyckas”, säger Peter Konradsson.

Arlandagymnasiet har totalt 19 heltidsmentorer och 3 elevcoacher.


Två män och en kvinna sitter runt ett bord och tittar in i kameran. I bakgrunden del av ett inomhusträd och anslagstavlor på en tegelvägg.

Peter Konradsson, heltidsmentor, Michael (Mike) Kumi elevcoach, Emma Håkans, heltidsmentor och studie- och yrkesvägledare. Alla arbetar på Arlandagymnasiet i Märsta.