Publicerad:

”Vi vill stärka en bra start i livet”

Samverkansarbetet kring barn från 0 till 6 år är nu inne på sitt femte år. Det har lett till flera konkreta åtgärder för att ge de minsta barnen en bättre och tryggare start i livet.

Initiativet startade 2018 då vi kunde se att arbetet skulle bli mer effektivt och nå fler om vi samverkade. Det var också tydligt att det fanns en lucka när det gällde små barn. Kring äldre barn fanns det etablerade samverkansstrukturer, men inte för de minsta.

Målet med samverkan är att åstadkomma en god och jämlik hälsa i kommunen genom att skapa, stötta och stärka en bra start i livet. Alla barn ska få grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg, Sigtuna kommun.

Forskningen är väldigt tydlig och visar att ojämlikhet i livsvillkor och olika möjligheter mellan familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. Arbetsgruppen för Samverkan kring barn 0-6 år och deras familjer ville tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för våra små barn.

Vi ville också skapa en plats där medarbetare från de olika verksamheterna träffas och får ta del av ny forskning och kunskap och får lära sig om varandras verksamheter, säger Kerstin Alksten.

Genom samverkan har nya insatser kunnat genomföras, vissa åtgärder har varit tillfälliga. Andra projekt har blivit permanenta och övergått i ordinarie verksamhet. Idag utbildas till exempel alla pedagoger inom förskolan i våldsförebyggande arbete. Mamma United som vänder sig till utrikesfödda mammor är ett annat exempel som har sina rötter i denna samverkan.

flera personer står upp vid en konferens och blir presenterade

Kommunens nya Stadsdelsmammor presenterades.

Den 28 mars genomfördes samverkansgruppens nionde konferens. Totalt 85 anmälda deltagare från förskola, barn- och elevhälsan, mödrahälsovården, barnhälsovården och utredning för barn och unga och familjecentralen med flera.
Temat är praktiska åtgärder genom samverkan. Externa föreläsare varvas med genomgång av flera projekt och insatser som pågår i kommunen eller nyligen har avslutats.