Publicerad:

Toppresultat för avgångsniorna i Sigtuna kommun

Aldrig tidigare har grundskolans avgångselever i Sigtuna kommun haft så bra resultat som 2020. Fler har nått behörighet till gymnasiet, fler har klarat kunskapskraven och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Detta trots en vårtermin präglad av coronapandemin.

Två elever som sitter vid sina skrivbord

Foto: Rosie Alm

Sigtuna kommun har sammanställt resultaten från samtliga elever som gick ur årskurs nio från någon av de kommunala skolorna.
Statistiken är tydlig: i samtliga kategorier är resultaten bättre än tidigare. (Nuvarande läroplan och betygssystem infördes 2012.)

  • Andelen elever som uppnått behörighet till gymnasiet har ökat från 85,3 procent förra året, till 88,6 procent i år.
  • Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen var förra året 79,2 procent mot årets 80,4 procent.
  • Det genomsnittliga meritvärdet har gått från 231,5 förra året, till 234,4 i år.

– Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige och det är väldigt glädjande att vi hela tiden tar steg framåt med förbättrade resultat. Bakom framgångarna ligger ett hårt och dedikerat arbete från politik, medarbetare och elever. Det är tillsammans som vi gör skillnad, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

En framgångsfaktor är satsningen på sommarskolan, som ger eleverna en sista möjlighet att klara kunskapskraven i olika ämnen. Den här sommaren gick 15 elever i åk 9 i sommarskola, och elva av dem uppnådde gymnasiebehörighet.

En annan anledning till att resultaten de tre senaste åren stadigt förbättrats, är det systematiskt kvalitetsarbete som påbörjades 2017.

– Att vi lägger mycket tid på att analysera och följa upp resultaten på ett systematiskt vis och anpassar insatserna därefter har haft effekt. Vi är mycket stolta över det gedigna och outtröttliga kvalitetsarbete arbete som våra pedagoger och rektorer gör, ett arbete som bidragit till förbättrade framtidsutsikter för kommunens elever, säger Carmen Blom, biträdande förvaltningschef barn- och ungdom, och lyfter även att en stor bidragande faktor till framgång också varit att politiken inte gjort skolan till en stridsfråga utan satt långsiktiga mål.