Publicerad:

Omgivningar och satsningar på fritidshem avgjorde val av arbetsplats

När Lise-Lott Wågdalen fick höra att Sigtuna kommun satsar på fritidshemmen bidrog det starkt till hennes val att börja arbeta här. Att forma kloka empatiska medmänniskor ser hon som särskilt viktigt i sitt jobb.

Just Sigtuna kommuns omgivande miljö med både stad och landsbygd fascinerade Lise-Lott, ny fritidslärare på Odensala skola. Det var en av de bidragande orsakerna till att hon valde att söka sig till en skola här. Men framförallt var det våra satsningar på fritidspersonal som hon såg som särskilt positivt.

Jag hade hört att Sigtuna kommun satsar på personalen i fritidshemmen. Det kändes positivt och bra inför framtiden, säger Lise-Lott.

Som ny fritidslärare vill hon bland annat arbeta för fler utflykter och för att koppla ihop det som de upplever på utflykterna till målen i läroplanen.

Just nu arbetar hon med värdegrund tillsammans med barnen på Odensala skola.

Jag tror på allas lika värde, och att det gäller för såväl människor som djur och natur. Vi kommer till exempel att utforska tunnelbana och spårvagn samt göra utflykter till Skansen. Utflykterna belyser likheter och skillnader i transportmedel och hur vi lever idag jämfört med förr i tiden.

Lise-Lott anser att bland det viktigaste i sitt jobb är att hjälpa till att forma kloka och empatiska medmänniskor.

Samarbete mellan hem, skola och fritids upplever hon som väldigt viktigt.

Tillsammans sätter vi grunden. Jag brukar säga till eleverna att de får tycka vad de vill men att de inte alltid passar att säga allt. Världen behöver ansvarsfulla vuxna. De sociala värden som vi som fritidshemslärare baserar vår kunskap på tror jag är ovärderliga i elevernas vardag.

Lise-Lott Wågdalen har arbetat som fritidshemslärare i nio år. Hon fick sin legitimation år 2021. I grunden är hon barnskötare och har arbetat tolv år inom förskoleverksamhet.

Fritidsverksamheten har ett särskilt kapitel i den svenska skolans läroplan. Uppdraget är bland annat att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola, att erbjuda en meningsfull fritid, att främja delaktighet och inflytande samt främja samarbetet mellan hem och skola. Fritidshemmen arbetar med fyra centrala kunskapsområden:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
Lise-Lott Wågdalen, fritidslärare på Odensala skola. Här ståendes utanför den gula skolbyggnaden.

Lise-Lott Wågdalen, fritidslärare på Odensala skola.