Publicerad:

Fortsatt undervisning på distans för Arlandagymnasiet

Ett beslut väntas fattas i nästa vecka om fortsatt undervisning på distans för elever på Arlandagymnasiet även efter jullovet. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19.

Enligt föreslaget ska alla elever på de nationella programmen ha undervisning på distans de första två veckorna efter julledigheten, därefter kommer eleverna växla veckovis mellan att ha undervisning på plats i skolan och undervisning på distans fram till sportlovet, vecka 9.
Beslut om undervisningen på distans på Arlandagymnasiet efter jul kommer att tas upp på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde den 22 december, efter förslag från nämndens ordförande Mattias Askerson (M). För närvarande gäller enligt Folkhälsomyndigheten att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, vilket dessa åtgärder syftar till.

Beslutet omfattar inte gymnasiesärskolan, som fortsätter att ha all undervisning på plats i skolan.

Distansundervisningen kommer att gå till som tidigare och vissa elever kan komma att kallas in till skolan för prov, praktiska moment eller stöd.

De elever som har undervisning på distans kommer även under våren att erbjudas att hämta lunchmatpaket på utlämningsställen i Valsta, Sigtuna och Rosersberg. Eleverna får mer information om detta från skolan.