Publicerad:

Nu är Grundsärskolans nya anpassade lokaler invigda

Inför att Sigtuna kommuns grundsärskoleelever skulle få nya lokaler, fick såväl eleverna själva som deras vårdnadshavare samt pedagoger vara med och tycka till. Under fredagen, 30 september, invigdes den nya byggnaden.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger:

Jag är väldigt glad över vår nya, fina, moderna och anpassade Grundsärskola. Den kommer att bidra till en trygg verksamhet, inkludering och en vilja och lust att lära.

Med den nya byggnaden får eleverna på Grundsärskolan anpassade lokaler efter sina specifika behov. Exempelvis är klassrummen tystare, det finns skenor i taket för att kunna flytta elever till olika rum utan tunga lyft och det finns ett avancerat brandlarm utformat för att alla elever ska kunna höra det.

Andra önskemål som förverkligats är att skolan fått olika rumstyper. I ett rum ska till exempel elevernas olika sinnen kunna aktiveras.

Genom en speciell fiberoptik i takplattorna kan rummet färgas i olika färger och taket kan förvandlas till en stjärnhimmel.

Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen, säger:

Det känns jätteroligt att få inviga en helt ny skolbyggnad för Grundsärskolan. Det är väldigt värdefullt att elever, föräldrar och lärare har fått vara med i utformandet av en skola anpassad för elever med specifika behov.

Även utomhusmiljön har utformats efter specifika önskemål. Bland annat finns en gunga som är anpassad för rullstolsburna, liksom en sandlåda.

Arbetet med att utveckla skolgården efter behov fortsätter löpande. Det är nu när eleverna flyttat in som allt testas på riktigt. Snart kommer skolgården att kompletteras med en klätterställning.

Nästa år kommer ytterligare några ordentliga kompletteringar till skolan.
Bland annat kommer en ny idrottshall, som ska delas mellan Grundsärskolan och Centralskolan, att stå klar.

Centralskolans nya idrottshall kommer vara anpassad för Grundsärskolans elever med salar och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Alla barn och unga i kommunen ska ha bästa möjligheter till en bra skolgång, idrott i skolan och en aktiv fritid, säger Pernilla Bergqvist.

När den gamla idrottshallen rivs ges plats åt ett helt nytt aktivitetsområde. Ytan ska också den vara speciellt anpassad och erbjuda bland annat områden för att träna motorik.

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan hjärnskada. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner.

Tre bilder i en. Första bilden rum med mjuka sittstolar som sackosäckar. Bild två skolbyggnad i tegel. Bild tre klassrum med bänkar, stolar och whiteboard.

Fotograf: Rosie Alm. Fredagen den 30 september 2022 invigdes Grundsärskolans nybyggda skolbyggnad.