Publicerad:

Så får en skola nytt namn

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har godkänt Grundsärskolans nya namn – Regnbågens skola. Eleverna på skolan fick vara med och bestämma vad skolans nya namn skulle bli.

I juni 2022 klubbade riksdagen att namnet särskola ersätts av anpassad grundskola. Eftersom anpassad grundskola är en skolform så passar vi på att ge den före detta Grundsärskolan ett nytt riktigt namn. Eleverna har fått vara med och röstat på olika namnförslag som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret och Sigtuna museum tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen. Namnet som vann var alltså Regnbågens skola.

Namnsättning av gator, platser, torg, parker och kommunala byggnader, som till exempel skolor, är en gedigen process. Jenny Björk är stabschef och samordnare av namnsättning på samhällsbyggnadskontoret. Hon berättar:

Innan ett beslut kan tas frågar vi Lantmäteriet. Om vi skulle välja ett namn som de avråder ifrån kommer inte namnet, platsen eller byggnaden att synas på deras officiella statliga kartor, och det vill man ju. Det är därför viktigt att få deras åsikt i frågan innan vi tar beslut.

Jenny förklarar också att Googles kartor inte lyder under Lantmäteriet utan dit kan även andra ansöka om att få ett namn synligt. Det är därför man ibland kan se en grannes enskilda firma eller ett annat namn på en och samma plats på just Googles kartor.

När vi ska hitta ett nytt namn försöker vi hitta så enkla namn som möjligt. Det ska vara enkelt att söka och skriva och säga i telefon, framför allt om man söker hjälp hos 112. Krångliga bokstaveringar försöker vi undvika.

I Sigtuna kommun finns en tradition att försöka hitta namn med en kulturell och historisk koppling. När det gäller grundsärskolans nya namn Regnbågens skola, som föreslogs från skolan själv, så knyter namnet an på att vi alla är olika och att olika berikar.

Jenny tycker att det är roligt att hitta nya namn.

Jag har blivit en riktigt namnnörd, jag tycker det är kul att titta på vad andra kommuner har döpt sina skolor, gator och nybyggda områden till. Ibland hittar man bra exempel, ibland ser man exempel där jag förstår att de har haft väldigt mycket fantasi eller där inspirationen inte riktigt infunnit sig.

Hela processen att ta fram ett nytt namn tar generellt cirka tre månader, om man inte får bakläxa på namnet och får börja om från början och leta nya alternativ.

I Sigtuna kommun är kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott det beslutande organet i namnfrågor. I namnberedningens arbetsgrupp sitter samhällsbyggnadskontoret och en representant från Sigtuna museum. Namnsättningsprocessen är alltså ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen.

Skolgård med tegelbyggnad i bakgrunden.

Foto: Rosie Alm