Publicerad:

Årets lovskola i Sigtuna kommun var en succé

Varje år ordnas lovskola för de elever som inte har godkända betyg. Sommarens lovskola innebar att fler elever än tidigare nu har gymnasiebehörighet.

Efter ett långt lov börjar nu skolan för våra elever igen. Men det finns de elever som gått i skola även under sommaren - och det med stor framgång. Flera av de elever som gick ut nian utan godkänt betyg i våras, har nu gymnasiebehörighet tack vare Sigtuna kommuns sommarskola.

Mari Allnér, samordnare för Sigtuna kommuns lovskolor, och matteläraren May Toutounji är två av anledningarna till att årets sommarskola varit så populär och framgångsrik.
- Eleverna som går lovskolan lär sig att det lönar sig att lägga manken till, en erfarenhet som de kan ta med sig i livet.
Det säger Mari Allnér som är samordnare för lovskolan i Sigtuna kommun.

Lovskolan är en möjlighet för de elever som av olika anledningar inte klarar kunskapsmålen under terminen.
Det är obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda lovskola för de i åttan och nian, men i Sigtuna kommun får även sexorna och sjuorna chans att ta igen kunskap de missat eller inte kunna ta till sig tidigare.

I sommar har fler än tidigare tagit till vara på den möjligheten.
Under de tre veckor som Sigtuna kommuns sommarskola hölls, kunde sammanlagt 29 betyg i svenska, engelska och matematik höjas från underkänt till godkänt och flera elever har därmed också fått gymnasiebehörighet.

Mari Allnér är självklart glad över de fina resultaten:
- Det är alltid bra om en eller två elever redan tidigt under lovskolan klarar proven och visar att de kan, sådant smittar av sig och gör att många tänker att "kan de, kan jag", säger Mari Allnér.

May Toutounji, som är en av de lärare som arbetat på sommarskolan med att undervisa i matematik, håller med:
- De flesta av de elever som kommer går in helhjärtat för att lära sig. Speciellt de som gått ut nian utan gymnasiebehörighet och förstår att det här är sista chansen, säger May och berättar att hon får underlag från elevernas ordinarie lärare, så att hon redan på förhand ska veta vad som saknas för att eleven ska nå målen.
- Sedan handlar det om att ta det därifrån och få eleven själv att tro på att den kan lära sig. Under tre veckor med effektiv hjälp och intensivt fokus på bara ett eller två ämnen hinner du mycket. Men det gäller att tidigt skapa en god relation till eleven, då går det så mycket lättare med motivationen, förklarar hon.

Mari Allnér säger att de dedikerade lärarna är en stor anledning till elevernas framgångar:
- Jag har mer eller mindre handplockat lärare som jag anser särskilt lämpade för det här uppdraget. Det krävs en otrolig kompetens och stor rutin, men också en extra strävan att vilja hjälpa eleverna.

Även om de flesta elever som anmält sig till sommarskolan gjort det för att förbättra sina resultat, är det inte alla som är beredda att arbeta så hårt som krävs. Där kommer också Mari in i bilden.
- Mitt jobb är att ge lärare och elever de allra bästa förutsättningarna för att lyckas. Till exempel är jag stenhårt med att det ska vara arbetsro. Lärarna ska kunna fokusera fullt ut på undervisningen, så ser jag till att eleverna inte pratar eller stökar. Ibland måste jag sära på två elever som är för snackiga och ibland måste jag köra ut dem ett tag och få dem att fundera över varför de är där. Och vid behov har jag en tät kontakt med vårdnadshavare, vilket uppskattas, berättar Mari.

Men det är inte alla som, trots flit, lyckas läsa upp sina betyg.
- En av våra elever har gått på varenda lovskola de senaste två åren och lyckades nu under sommaren att få godkänt i ett ämne, men inte i det andra. Det var riktigt deppigt och kändes i hjärtat på mig. Men vi pratade mycket och kom fram till att det ändå är en seger att klara ett ämne, säger Mari och May slår fast:
- Även de som inte klarar sina mål får med sig mycket.