Publicerad:

Sigtuna – Sveriges 36:e bästa skolkommun

När Sveriges kommuner och regioner (SKR) jämfört grundskolorna i Sveriges samtliga 290 kommuner, kommer Sigtuna på en 36:e plats.
Elevernas meritvärden och kunskapskrav är exempel på vad som värderats högt i undersökningen.

Resultaten i Sigtuna är bättre än i de flesta övriga kommuner i landet, vad gäller andelen niondeklassare som nådde kunskapskraven av de som gick ut i våras.

Även när betygen från samtliga Sigtuna kommuns avgångsnior räknats samman är det genomsnittligt meritvärdet högre än hos det stora flertalet.

Ingela Hamlin, chef barn- och ungdomsförvaltningen, säger:

Det viktigaste för oss är att vi långsiktigt har ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till förbättrade resultat för alla elever i vår kommun. Som förvaltningschef är jag både glad och stolt över den kompetens och det engagemang som finns hos våra lärare i Sigtuna kommun, de gör ett fantastiskt arbete.

I SKR:s statistik visas varje år även hur siffrorna ser ut exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.
Den genomsnittliga meritpoängen, med 17 ämnen inräknade, hamnade då på 239,8 poäng hos Sigtuna kommuns elever i åk 9. Aldrig tidigare har den genomsnittliga meritpoängen i kommunen varit högre.

Vi jobbar med ett lokalt skolutvecklingsprogram där vi har en tydlig riktning med en långsiktig satsning på ökade kunskapsnivåer, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens. Det har gett resultat - och vi ska fortsatt framåt och uppåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

När det handlar om svenska språket hade Sigtuna kommuns sexor bland de bästa resultaten i landet i samtliga kategorier: andel elever som har lägst betyg E i svenska, betygspoäng i svenska, andel elever som har lägst E i svenska som andra språk och betygspoäng i svenska som andra språk.

- Det är givetvis glädjande att se att vår positiva kvalitetsutveckling håller i sig och jag är oerhört stolt över alla som arbetar så hårt tillsammans för att nå målet att Sigtuna ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner, säger Pernilla Bergqvist.

Tidigare i höstas kom Lärarförbundets ranking och där hamnade Sigtuna kommun på en 219:e plats. Hur kan det skilja så?
- Rankingar är ofta lite problematiska tycker jag, för beroende på vilka kriterier som väljs kan kommuner få väldigt olika placeringar i olika organisationers rankning, säger Ingela Hamlin och Pernilla Bergqvist utvecklar:

Det är olika saker som värderats på olika vis i de respektive undersökningarna. Lärarförbundet dubbelviktar till exempel vissa kriterier som lärartäthet och behöriga lärare. Dessa områden får på så sätt större betydelse för placering på listan än elevernas kunskapsresultat. Vi arbetar redan på bred front för att öka andelen behöriga lärare och sedan vi inledde detta arbete har andelen behöriga lärare i grundskolan förbättrats något. Vårt behov av behöriga lärare är störst inom förskola och fritids.