Publicerad:

Skolval 2020

Nu är det dags för årets skolval till läsåret 2020/2021. Skolvalet görs av dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2020.

Skolvalsprocess 2020

Skolvalsprocessen

När?

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Sigtuna kommun, och som ska börja i förskoleklass hösten 2020 ska under perioden 3 februari – 17 februari 2020 göra ett skolval för ditt barn.

Förskoleklass är obligatorisk från höstterminen det kalenderår som barnet fyller 6 år. Du kommer att få beslut om skolplacering under mars månad. Beslutet skickas ut per post.

Var?

Skolvalet görs på www.sigtuna.se/skolval.

Hur?

Du loggar in med e-legitimation (BankID, Mobilt BankID, Telia, Nordea).
Har du problem med inloggning via e-legitimation vänder du dig till din bank.
Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna aktivt göra ett skolval i e-tjänsten. Läs mer om vilka riktlinjer som gäller för skolvalet på www.sigtuna.se/skolval.