Publicerad:

Nivåtester i matematik på vuxenutbildningen ska få färre att hoppa av

Inom vuxenutbildningen har de som studerar matematik på gymnasial nivå högre risk att hoppa av eller inte få godkända betyg. Nu får alla göra nivåtest för att säkra rätt förkunskaper.

Den kommunala vuxenutbildningen ger många en chans att komplettera en gymnasieexamen eller läsa in kurser som ger behörighet till högre studier. Men i kurser i matematik på gymnasial nivå är det vanligare än i andra kurser att elever avbryter studierna eller inte når godkända betyg. Orsakerna är individuella, men en kan vara att eleven inte har de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig kursen.

Nu inför Sigtuna kommun ett nytt arbetssätt med nivåtest för alla som ansöker till gymnasiala kurser i matematik. Testet ska visa om elevens förkunskaper matchar svårighetsgraden – och därmed om eleven kan påbörja kursen med rätt förutsättningar att klara av den.

Att elever ger upp eller känner att de misslyckas i sina studier gynnar varken eleven som har investerat sin tid eller oss som kommun som betalar utbildningen, säger Emma Kapusta Rönnberg, rektor för Sigtuna Kompetenscenter. Att vi ställer de här kraven är ett sätt att stötta eleven inför sina studier.

Tidigare har kunskapstester använts i mer begränsad omfattning, men nu ber vi samtliga som ansöker med betyg som är äldre än ett år att visa vilka förkunskaper de har i matematik. Visar det sig att kunskapen troligen inte skulle räcka till, gör vi en plan tillsammans med eleven.

Sigtuna kommun har drabbats hårt av arbetslöshet och har investerat i en treårig satsning, Arbetsmarknadspaketet, för att coacha och stötta invånare att bli mer attraktiva för arbetsgivare, genom till exempel utbildning och praktik. De extra pengarna har även skapat möjligheter till det här nya arbetssättet.

Om det här är nyckeln för minska antalet avbrott och icke godkända betyg kan vi införa kunskapstester även i andra ämnen inom vuxenutbildningen.

Läs mer om vårt nya arbetssätt med nivåtester på LinkedIn Länk till annan webbplats..

En kvinna öppnar och tittar på en dator vid en teststation med stor skärm.

På Sigtuna Kompetenscenter görs testplatser i ordning för elever som har ansökt till en kurs i matematik. Foto: Sigtuna kommun