Publicerad:

Mer stöd till ungdomar som inte går på gymnasiet

Sigtuna kommun satsar nu på att fler ungdomar ska gå ut i vuxenlivet med en gymnasieutbildning i ryggen. Att slutföra en gymnasieutbildning är något av det viktigaste för att inte hamna i utanförskap.

Nu ökar Sigtuna kommun takten för ungdomar som inte går på gymnasiet. Från och med i höst förstärks Sigtuna kommuns förebyggande arbete för att förhindra ungdomar att hoppa av gymnasiet, få fler att gå vidare till gymnasiet efter nionde klass och få fler att slutföra sin utbildning med godkända betyg.

Sedan tidigare erbjuder Sigtuna kommun de ungdomar som redan står utanför gymnasiet eller som inte har betyg i alla kurser bland annat studie- och yrkesvägledning, hjälp att ta igen utbildning inom vuxenutbildningen eller i andra skolformer, stöd till praktik och arbete och hjälp i kontakt med andra myndigheter.

I höst har både det förebyggande och det stödjande arbetet förstärkts med flera konkreta insatser.

Vi involverar oss tidigt genom att ta kontakt med skolor, vårdnadshavare och ungdomarna själva och följa upp varje elevs förutsättningar att klara skolan. Om det behövs, rekommenderar vi skolan att anpassa skolgången, säger Emma Kapusta Rönnberg, enhetschef på Sigtuna Kompetenscenter, enheten som ska genomföra arbetet.

Emma Kapusta Rönnberg fortsätter:

Genom att vi har anställt fler studie- och yrkesvägledare kan vi ha kontakt med fler ungdomar. Vi kommer kunna vara mer aktiva i vår kontakt med skolor för att påminna om vad vi kan hjälpa till med, och vi satsar mer på kommunikation till vårdnadshavare. Framför allt finns vi nära ungdomen, kan bidra med struktur i tillvaron och gör en plan som är anpassad för varje individ.

De utökade insatserna är resultat av en ny handlingsplan för det som kallas Kommunernas aktivitetsansvar, som nyligen har tagits av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Handlingsplanen ersatte den tidigare från 2017. De extra insatserna för ungdomar har blivit möjliga med medel från Arbetsmarknadspaketet, en flerårig satsning från Sigtuna kommun.

En gymnasieexamen är viktig för att etablera sig på arbetsmarknaden och minskar risken för utanförskap. Uppdraget att minska avbrott och få fler att återvända till studier är därför mycket viktigt. Genom våra satsningar inom arbetsmarknadspaketet har vi utökat och förstärkt insatserna för att fler invånare ska slutföra en utbildning, säger Mattias Askerson (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Personer utan avslutad gymnasieutbildning har vid 20 års ålder 43 procent större risk för arbetslöshet, och vid 29 års ålder är risken hela 86 procent att stå utan arbete. En avslutad gymnasieutbildning är en viktig skyddsfaktor och ingång till etablering i samhället. Det framgår i Skolinspektionens rapport ”Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning”, som har varit en del av beslutsunderlaget för den nya handlingsplanen.

Alla Sveriges kommuner har enligt lagen ett ansvar att ta reda på vad ungdomar upp till 20 år som inte går på gymnasiet har för sysselsättning. Läs mer om Kommunernas aktivitetsansvar på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Hans Christiansson/Mostphotos