Publicerad:

Distansundervisning för elever efter sportlovet

Med anledning av att konstaterade covid-19 fall fortsätter att öka har Region Stockholm beslutat om nya regionala åtgärder för att minska smittspridningen. En av åtgärderna är att högstadie- och gymnasieskolor ska ha fjärr- och distansundervisning under vecka 10.

De kommunala högstadieeleverna i årskurs 7 och 8 kommer sedan att fortsätta med växelvis distansundervisning under vecka 11 och 12. Årskurs nio kommer att kunna vara på plats för undervisning.