Publicerad:

Kaban Asinger, lärare på Norrbackaskolan, är nominerad till lärarpriset Guldäpplet

Förbättrad arbetsro i klassrummet. Tydligare struktur och mer varierad undervisning. Ökad trygghet och större inflytande för eleven. Det är några av anledningarna till att Kaban Asinger nominerats till priset.

Guldäpplet delas årligen ut till den eller de lärare i Sverige som bäst utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. I år är Kaban Asinger en av de nominerade. Hon är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO på mellanstadiet i Norrbackaskolan.
I min undervisning använder jag mycket IT som verktyg eftersom jag tycker att jag lättare kan anpassa undervisningen efter den enskilde elevens behov och förutsättningar, säger Kaban Asinger och ger ett exempel:
I en klass kan du ha elever som tycker om att prata, elever som har svårt att prata inför andra samt nyanlända elever som behöver lära sig att kommunicera i tal. För mig gäller det att få alla, oavsett förutsättningar, att känna sig peppade och intresserade och då finns det till exempel jättebra appar till hjälp.

En av de appar som hon tycker är bra, går ut på att eleven väljer figurer i appen och talar in en berättelse om dem. Sedan görs det en film utav det muntliga berättandet.
När mina elever är motiverade och engagerade på lektionstid samt gör de uppgifter som ska göras, är det ett kvitto för mig på att de tycker om undervisningen. Extra plus är det förstås när det blir mycket skratt och leenden, säger Kaban Asinger.

I början av 2019 arbetades en strategiska digitaliseringsplan fram i Sigtuna kommun. I den står bland annat att samtliga kommunens förskolor och skolor ska använda digitala verktyg och system som en naturlig del i det dagliga arbetet, och att verksamheterna ska skapa förutsättningar för att personalen utvecklar sin digitala kompetens.
Det är otroligt glädjande att vårt arbete kring digitalisering konkretiseras i en lärares gärningar. Vi är så stolta och glada, säger Anita Kettunen, verksamhetschef för Sigtuna kommuns grundskolor.

Kaban Asinger säger att hon känner sig hedrad över nomineringen till Guldäpplet, eftersom det är ett bevis på att hon gör ett bra arbete. Mina elever gör också ett fantastiskt arbete, så jag vill gärna dela äran med dem, säger hon.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKL - Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Den 27 september, i samband med Bokmässan Göteborg, koras årets pristagare. Förutom äran, får vinnaren av Guldäpplet ett stipendium på 25 000 kronor samt ett glasäpple med inläggning i äkta guld.