Publicerad:

Förskola viktig start i livet

Den svenska förskolan har stor betydelse för hur barn till utrikesfödda föräldrar senare klarar grundskolan. Men hur förklara något som i sig är en del av det nya samhället man inte känner sig hemma i? Jo, man börjar med mammorna!

Att förstå det svenska samhället och att kunna det svenska språket är två viktiga bitar för att senare lyckas i grundskolan. En första start är just förskolan som är en naturlig ingång till både samhälle och språk. Studier* pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet. För många utrikesfödda är förskolan i sig en ny företeelse som inte är helt självklar.

Varför ska jag sätta mitt barn i svensk förskola när jag kan ta hand om mina barn själv? Det är en fråga som ska besvaras inom projektgruppen för initiativet att få fler barn i åldrarna 1-6 år att gå i förskola. Bara frågan i sig är kulturellt betingad.

Om du kommer från ett samhälle som du har tvingats fly ifrån, och där du inte har förtroende för statliga institutioner, då är det svårare att förstå nyttan med en svensk förskola. Den kulturella resan och dialogen börjar hos mammorna, säger Lisa Linefjell, samordnare från barn- och ungdomsförvaltningen.

Det personliga mötet är fortfarande det viktigaste. Via bland annat barnavårdscentralen, mångkulturella enheten och lokala landsmannaföreningar tar de kontakt med mammorna och bygger en relation baserad på förtroende.

Rowa Alkhatib är samordnare från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, hon säger:

Vi uppmuntrar mammorna till att komma till öppna förskolan och erbjuder dem till exempel administrativ hjälp. Det kan vara ansökningar och andra samhällsrelaterade frågor. Vi erbjuder dem barnpassning medan vi hjälper dem. Vi visar även nyttan med att studera svenska för invandrare och hur det går till.

Kommunen söker upp mammor för att berätta om möjligheten att studera svenska på SFI, svenska för invandrare. Samtidigt erbjuds barnen plats i förskolan, där de får en tidig pedagogisk start och lär sig mer svenska. Just att studera är ofta enbart möjligt om barnen kan vara på en förskola under tiden.

Projektet är en del av Sigtuna kommuns arbete med Samhällsbyggnadslyftet, som bland annat handlar om att på olika sätt minska och motverka segregationen i kommunen.

Läs mer här:

Projekt ska få fler barn till förskolan och fler utrikesfödda kvinnor att lära sig svenska

Pressmeddelande om projektet Länk till annan webbplats.

* Program for International Student Assessment (PISA) har kunnat visa att de 15-åringar som har gått i förskola i genomsnitt presterar bättre än jämnåriga kamrater som inte gått i förskola. Även när hänsyn tas till andra faktorer, till exempel socioekonomisk bakgrund, är skillnaden statistiskt signifikant i flera länder.