Publicerad:

Högstadieskolor kan vid behov erbjuda fjärr- och distansundervisning

Regeringen har beslutat att högstadieskolorna får samma förutsättningar som gymnasieskolorna att vid behov erbjuda fjärr- och distansundervisning. Detta för att undvika trängsel i skolornas lokaler och i kollektivtrafiken. Undantag görs för särskolor, specialskolor eller för elever med särskilda behov där distansundervisning inte fungerar.

Eftersom förutsättningarna varierar för olika skolor och smittspridningen av covid-19 skiljer sig över landet, har regeringen bestämt att det är upp till varje skolhuvudman att besluta om fjärr- och distansundervisning. Varje skola behöver därför göra en grundlig analys av om fjärr- och distansundervisning är nödvändig. Regeringen har betonat att skolan är viktig för barns hälsa. En avvägning av barns behov, rätt att gå i skolan och de åtgärder som kan vidtas för att förhindra smitta måste göras för varje enskild skola.

Detta gäller i Sigtuna kommun

Måndagen den 11 januari genomför Sigtuna kommun en analys av skolorna och tar då beslut om fjärr- distansundervisning är aktuell för högstadieeleverna från och med skolstarten den 12 januari.

Mer information kommer under måndagen den 11 januari.

En analys av Sigtuna kommuns högstadieskolors behov görs måndagen den 11 januari. Ett alternativ som kommunens skolor undersöker är en lösning där fjärr- och distansundervisning kombineras med undervisning på plats.

Oavsett vilken lösning som kommer att gälla har alla skolbarn fortsatt rätt till skolmåltid och erbjuds att hämta mat.