Publicerad:

Här bygger vi framtidens skola

Nu börjar arbetet med de nya byggnaderna för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan i Märsta.
Inflyttning är planerad till höstterminen 2022.

Trygghet. Säkerhet. Stimulerande miljö. Lek och lärande.
Det är utifrån de direktiven som nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola nu börjar att byggas. Tisdagen den 8 september togs det första symboliska spadtaget.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden, gick själv på Tingvallaskolan för omkring 40 år sedan. Hon säger:

De nya byggnaderna har stort fokus på de så viktiga fysiska lärmiljöerna. Här kommer det finnas alla möjligheter att kunna genomföra moderna pedagogiska idéer. Förbättringarna i lärmiljöerna bidrar också till arbetsro och trygghet, vilket främjar lärandet. Ljus, rymd och naturmaterial har varit centrala principer för att skapa en harmonisk, vacker och god studiemiljö och jag är verkligen glad att vi äntligen kan sätta igång med byggandet.

Nya Tingvallaskolan kommer att rymma mer än dubbelt så många som idag, med omkring 590 barn och 80 personal, och förbereds för att vara en omställbar treparallellig F-6 eller tvåparallellig F-9 beroende på behov.

Även Aspbackens kapacitet utökas rejält, med utrymme för 160 barn och 30 personal.

Många års fokus på bostadsbyggande har skapat ett stort behov av skolor och förskolor, vilket kommunledningen nu försöker möta och investera stora pengar i. Den nya Tingvallaskolan är ett lysande exempel på det. Den kommer bli en skola med höga kvaliteter som kommer ge såväl skolbarn som lärare och annan personal en miljö som stimulerar till ökat lärande, säger säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skolområdet kommer även att rymma en idrottshall som, liksom matsalen, ska kunna nyttjas även utanför skoltid och för ändamål som inte behöver ha med skolan att göra.

Byggnaderna ska placeras längs Tingvallagatan i Märsta, med gården vänd in mot området. Huset blir som en bullerskärm, gården blir bilfri och överblickas av omgivande bostäder.

Sigtuna kommuns projektledare Ann Lundsten berättar mer:

Sigtuna kommuns målsättning är att uppföra en förskola och skola som alla trivs i, såväl barn som personal, och som stimulerar och uppmuntrar till lek och lärande för alla som vistas i lokalerna. Det är många olika aspekter som ska uppfyllas, allt ifrån arkitektonisk utformning till tekniska lösningar och olika regelverk. Inför höstterminen 2022 ska vi kunna erbjuda fina och ändamålsenliga lokaler, bra inomhusklimat och en spännande gård där vi hoppas att mycket lek och skratt kommer att ske.

Visionsbild Tingvallaskolan