Publicerad:

Nya lokaler för framtidens lärande

Tingvallaskolan och Aspbackens förskola får flytta in i nya lokaler till höstterminen 2022. Lokalerna är anpassade för att följa barnen från förskolan ända upp till nionde klass. Redan nu kan du titta in och få en försmak på hur det kommer att se ut. Se filmerna om hur Tingvallaskolan och Aspbackens förskola växer fram.

När förskolan skulle utformas intervjuade arkitekten de äldre barnen och pedagoger på Aspbackens förskola. De fick bland annat tycka till om miljön och vilka möbler som skulle köpas in. Ett av barnens önskemål var ett lugnt rum – och ett sådant finns nu.

De nya lokalerna är utformade för moderna behov för både förskolebarn och äldre skolelever. Skolan kommer att ha tre våningar med ljusa, öppna ytor som ska främja samarbete. Utemiljön för förskolan är utformad för att locka till lärande och lek. Matsalen är en gemensam yta för både förskolebarn och skolelever. Matsalen utmärks av stora glaspartier.

Till hösten 2022 kommer cirka 600 skolelever att välkomnas till Tingvallaskolan och cirka 160 barn till Aspbackens förskola.

Rektor för Tingvallaskolan är Jessica Ljungwall. I filmen talar hon om en Tingvallaanda. Många har arbetat på skolan väldigt länge, vilket gör att elever och personal känner varandra trots att skolan är stor. Det skapar en lokal anda.

Även Annelie Altberg, rektor för Aspbackens förskola, talar om en speciell gemenskap där pedagoger trivs och har arbetat länge ihop.

Träffa elever och rektor Jessica Ljungwall från Tingvallaskolan

Rektor Annelie Altberg berättat om nya Aspbackens förskola