Publicerad:

Projekt ska få fler barn till förskolan och fler utrikesfödda kvinnor att lära sig svenska

För att kunna vara delaktig i samhället är språket en viktig nyckel. Att klara sin skolgång eller att ha ett arbete är andra betydande faktorer. Detta har Sigtuna kommun tagit fasta på. Genom ett nytt projekt har antalet kvinnor som påbörjat SFI-studier ökat. Samtidigt har fler barn börjat i förskolan.

Många utrikesfödda kvinnor i Sigtuna kommun kommer aldrig i kontakt med det svenska samhället. Anledningen är ofta att de varken kan språket eller har ett arbete.

För en del barn är läget liknande. När de kommer till förskoleklass kan de, trots att de är födda i Sverige, inte tala svenska. Något som kan påverka resten av skolgången.

Genom ett nytt projekt vill Sigtuna kommun komma tillrätta med detta. Tre personer arbetar uppsökande för att skapa kontakt och motivera kvinnorna att lära sig svenska samt att sätta sina barn i förskola. Målet är att andelen utrikesfödda kvinnor i egen försörjning ska öka och insatsen är viktig för såväl de enskilda kvinnorna som för samhället i stort.

Projektet startade i oktober och redan har 17 kvinnor påbörjat SFI. Även inskrivningarna på förskolan har ökat. Studier visar att barn som gått i förskolan når högre kunskapsresultat under skoltiden än de som inte gjort det. En god skolgång är också grunden för ett fungerande välfärdssamhälle, minskad kriminalitet och förbättrad integration.

Rowa Alkhatib är en av samordnarna för projektet och hon berättar:

Att man kan studera svenska kostnadsfritt på SFI och att barn har rätt till en förskoleplats känner inte alla till, och oftast behöver vi skapa direktkontakt och förklara det muntligt för kvinnorna. Därför hittar vi tillfällen och platser där vi kan komma i kontakt med dem. Exempelvis på öppna förskolan, vid sagostunderna som hålls på arabiska eller att vi följer med när biblioteket gör hembesök. Vi är påhittiga och hittar olika vägar, eller tar hjälp av andra som kan hjälpa oss att nå fram.

Projektet är en del av Sigtuna kommuns arbete med Samhällsbyggnadslyftet, som bland annat handlar om att på olika sätt minska och motverka segregationen i kommunen.

Pressmeddelande om satsningen på SFI och förskola Länk till annan webbplats.

Här kan du möta och ta hjälp av någon som arbetar i projektet:

Måndagar

9.00-12.00 och 13.00-15.00
Hjälp med ansökning till SFI på språkträffen Lär dig svenska
Hyresgästföreningens lokal, Mjölnergatan 4A, Valsta centrum

9.30-11.30
Hjälp med inskrivning till förskola
Familjecentralen, Märsta centrum

10.00-11.00
Föräldragrupp för språkträning
Mötesplatsen i Valsta centrum

Tisdagar

9.00-15.30
Hjälp med ansökning till SFI och frågor om vuxenutbildning
Mötesplatsen i Valsta centrum

11.00-12.30
Språkcafé i samarbete med Märsta bibliotek
Mötesplatsen i Valsta centrum

14.30-15.00
Sagostund på arabiska
Mötesplatsen i Valsta centrum

Onsdagar

9.00-12.00
Hjälp med ansökning till SFI på språkträffen Lär dig svenska
Hyresgästföreningens lokal, Mjölnergatan 4A, Valsta centrum

Torsdagar

9.00-12.00
Hjälp med ansökning till SFI på språkträffen Lär dig svenska
Hyresgästföreningens lokal, Mjölnergatan 4A, Valsta centrum

9.00-15.30
Hjälp med ansökning till SFI och frågor om vuxenutbildning
Mötesplatsen i Valsta centrum