Publicerad:

Lärande lekyta

Småprat med barn på Ängsbo förskola ger ledtrådar när gården ska få målade lekytor.

Charlotte Bivehed arbetar på teknik och servicekontoret. Hon har med sig en stor fruktskål, papper och massor med färgpennor. Medan barnen ritar frågar hon dem om favoritfärg och favoritdjur. Rosa och kanin är klara favoriter bland barnen på Ängsbo förskola.

Förskolan ska få nya markmålningar, det vill säga målade ytor som bjuder in till lek och lärande. Charlotte är van att träffa barn och elever när förskolor och skolors byggnader och gårdar planeras.

I våra beslut inkluderar vi alltid barnrättsperspektivet, och för oss som arbetar med förskolor och skolor känns det ju extra viktigt. Genom att ställa enkla frågor får man ut mycket om vad barn och elever tycker och tänker, säger hon.

På Ängsbo förskola blev det tydligt att en målad markyta med siffror 1-10 inte skulle räcka. Så fort barnen fick se skisserna på bokstavs- och sifferormarna började de genast räkna, och de kom snabbt över 100.

Det är ju precis sådant här som är så viktigt för oss att få veta. På den här förskolan får jag tänka om vad gäller siffrorna. Men att göra en orm som är hur lång som helst är inte heller görbart eftersom förskolegården inte är så stor, säger Charlotte Bivehed.

När det skulle rösta om vilken figur de gillar bäst var det svårare än att räkna till 100. Alla var ju så fina. Nu är det upp till Charlotte Bivehed och hennes kollegor på kommunen att besluta om vad för slags markmålning det blir.

Vi måste ta hänsyn till var målningarna placeras. Det är viktigt att ta hänsyn till vad barnen brukar göra på ytan. En yta som vi vuxna tycker verkar lämplig kanske är en yta som barnen brukar spela fotboll eller cykla på. Då kommer deras aktivitet ta över markmålningens syfte. Barn slutar inte att cykla på en yta bara för att vi gör en bokstavsorm där.

En idealisk markmålning ska både vara kul men även utmanande och lärande, som i det här fallet siffror högre än 100.

Syntolkning: barn sitter på golvet och ritar. De får se förslag på skisser av markmålningar och rösta på vad de tycker är roligast.