Publicerad:

Fokus: en trygg och säker skolmiljö

2019 avvecklades Valstaskolans verksamhet. Nu utreds hur fastigheten ska byggas om och anpassas för att istället inrymma Sagaskolans F-6-klasser. Fokus kommer att vara att skapa en trygg och säker skolmiljö, såväl inom- som utomhus.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:

Att stänga Valstaskolan var ett korrekt beslut under då rådande omständigheter, men valstaborna förtjänar en skola centralt i stadsdelen. Dessutom är det en viktig pusselbit i arbetet vi gör för att öka trygghet och trivsel i Valsta eftersom en skola medför att fler människor rör sig i området.

Efter att Valstaskolans verksamhet avvecklades har byggnaden fungerat som en extra tillgång.

Till exempel har Sagaskolans klasser F-3 samt grundsärskolan haft all sin undervisning där sedan 2020. Inför detta renoverades delar av lokalerna och byggnaden har till viss del anpassats efter målgrupperna.

Grundsärskolans nya lokaler på Centralskolan ska stå färdiga hösten 2022.
Sagaskolans F-3-klasser blir kvar permanent i före detta Valstaskolans lokaler, enligt ett beslut av kommunstyrelsen.

- Sagaskolans befintliga lokaler kommer av flera skäl inte kunna användas eller byggas om eller ut. Bara några hundra meter därifrån står ändamålsenliga och delvis nyrenoverade skollokaler till förfogande. Då vore det resursmässigt oförsvarbart att inte använda dem, förklarar Mattias Ramberg, lokalstrateg i Sigtuna kommun.

Carmen Blom, biträdande förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, säger:

Det är givetvis en trygghet för alla att veta vad som gäller. Vi ser ju gärna att hela Sagaskolans verksamhet finns under samma tak. Det går att arbeta mer samplanerat och effektivt på så vis samt att vi-känslan som är så viktig förstärks. Men för att så ska ske måste det göras anpassningar, både för att matcha verksamhetens behov men framför allt för att skolan ska kännas trygg och säker.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, fyller i:
-Jag vill understryka att det inte ska bli någon högstadiedel i fd Valstaskolans lokaler. Det finns absolut ett behov av att se över hur byggnaden samt skolgården ska förändras för att vara så lämplig som möjligt för F-6-klasser. Med den ombyggnationen och trivselskapande åtgärder är jag säker på att det här blir en bra lösning för såväl elever som medarbetare.

Nu påbörjas en utredning kring vad som måste justeras ytterligare för att även Sagaskolans 4-6-klasser, som idag huserar i paviljonger, ska kunna flytta in i före detta Valstaskolans lokaler.

Treglada  barn i olika åldrar håller om varandra.

En utredning ska påbörjas kring hur före detta Valstaskolans byggnad samt skolgård ska anpassas så att hela Sagaskolan F-6 ska kunna flytta in. Foto: Mostphotos