Publicerad:

Arlandagymnasiet går över till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att gymnasieskolorna i Sverige ska gå över till distansundervisning från och med måndag 7 december och en månad framåt.

Från och med måndag 7 december och till höstterminens slut kommer därmed Arlandagymnasiet att ha all undervisning på distans. Distansundervisningen kommer att gå till som tidigare, men elever kan dock komma att kallas in till skolan för prov, praktiska moment eller stöd.

Vad som gäller efter jullovet är inte klart än, men regeringens förhoppning är att närundervisning återigen är möjligt efter jullovet. Mer information kring detta kommer skolan gå ut med längre fram.

Beslutet gäller inte för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen, vilket innebär att Arlandagymnasiet enhet 2 kommer att ha undervisning på plats.