Publicerad:

Färre avbryter gymnasiet och fler avhoppare återgår till studier

Sigtuna kommuns ansträngningar att hitta och stötta de ungdomar mellan 16 och 20 år, som funderar på eller redan har hoppat av gymnasiet, har fått effekt. Under hösten 2020 var det fler som valde att plugga, och därmed betydligt färre som behövde ta stöd av kommunen för bland annat hjälp med studie- och yrkesvägledning och kontakt med myndigheter.

Att få ungdomar som av olika skäl vill hoppa av sina studier att inte göra det är kommunens främsta fokus inom det som kallas ”kommunernas aktivitetsansvar”. Alla kommuner i Sverige har ett ansvar att fånga upp och ge stöd till ungdomar i gymnasieåldern som inte pluggar eller arbetar.

Sigtuna kommun har både intensifierat det förebyggande arbetet och ökat takten för att nå fler ungdomar som aldrig har börjat eller har hoppat av gymnasiet, och som heller inte arbetar. Det innebär att fler har fått olika typer av insatser som i slutändan ska motivera ungdomen att återgå till studier – och att färre också har gjort avbrott från skolan. När ungdomarna har fyllt 20 år har de inte längre rätt till stödet.

Under hösten valde fler att påbörja gymnasieutbildning efter grundskolan och fler ungdomar studerar också på komvux jämfört med året innan. Vi märker att de allra flesta verkligen vill gå på gymnasiet, och tillsammans med ungdomen och ofta också vårdnadshavarna lägger vi stor kraft på att hitta vad som motiverar ungdomen och sedan ta fram en individuell lösning. Alla ungdomar vill lära sig och gå i skolan, men om de ändå väljer att hoppa av gymnasiet finns det alltid en stark bakomliggande orsak, säger Seija Khalifa, samordnare på Sigtuna Kompetenscenter.

Kommunen har bland annat utökat möjligheten att få studievägledning, samarbetar tätare med skolor för att fånga upp elever och har framför allt gjort en ännu större ansträngning att motivera avhoppade elever att slutföra sina studier. Även de elever som har gått på gymnasiet, men som saknar examen, kan få hjälp att göra en plan för att slutföra utbildningen på komvux.

Trots pandemin, eller kanske på grund av den, har vi kunnat ha kontakt med fler ungdomar med hjälp av digitala möten. Varje ungdom är unik och det är också den insats som kan stötta ungdomen att komma vidare. Därför är mötet med var och en självklart det viktigaste i vårt arbete, säger Seija Khalifa.