Publicerad:

Grundsärskolan blir Regnbågens skola

Eleverna på Grundsärskolan har röstat om nytt namn på sin skola. I går tog kommunen beslut om att döpa om skolan till det vinnande förslaget: Regnbågens skola.

Skolan, som i höstas invigde nya lokaler anpassade efter elevernas specifika behov, har bland annat färger som tema. I ett rum finns exempelvis en speciell fiberoptik i takplattorna som gör att rummet kan färgas i olika färger och taket förvandlas till en stjärnhimmel. Detta för att elevernas olika sinnen ska aktiveras.

För att fånga upp färgtemat var Regnbågens skola ett av de tre förslag som presenterades för eleverna i december. Det finns ytterligare en förklaring till namnvalet. Margareta Axtelius, rektor på skolan, berättar:

Regnbågens skola vann omröstningen med stor marginal och symboliserar att vi på vår skola utvecklar unika färgstarka elever som vill, kan och vågar. Att vår nya skola, med våra moderna och väl anpassade lärmiljöer, nu får ett nytt namn är viktigt för både elever och personal. Det skapar motivation, glädje och framåtanda.

Bakgrunden till namnbytet är att skolformen grundsärskolan från och med juli 2023 istället ska heta anpassad skola efter ett regeringsbeslut. Som en följd av det beslutet påbörjade Sigtuna kommun arbetet med att ta fram nya namn på byggnaden på Skolgatan i Märsta som idag heter Grundsärskolan.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden, säger:

Förslaget kom från elever som tyckte att det gamla namnet gjort att många känt sig utanför. Jag är väldigt glad för att våra elever fått vara delaktiga och bestämma vad skolan ska heta. Det är viktigt att våra barn och unga får möjlighet att göra sina röster hörda. När de känner att deras engagemang gör skillnad så får det såklart betydelse för demokrati och samhällets utveckling.

Det är kommunens namnberedning som tar fram förslag på namn på nya alternativt namnbyte av befintliga byggnader, gatunamn, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. I detta fall har arbetet skett i tätt samarbete med fram för allt skolledningen på den aktuella skolan. Under processen har också löpande remitteringar gjorts till Lantmäteriet.

En av premisserna för förslagen som togs fram var att det ska vara ett namn som är enkelt att läsa och uttala.

En gungställning är i fokus och bakom står en stor tegelbyggnad

I höstas invigdes de nya lokalerna och nu har beslut tagits om nytt namn. Istället för Grundsärskolan heter skolan nu Regnbågens skola. Foto: Rosie Alm