Publicerad:

Så gjorde vi inskolningen under corona

Hur välkomnar man barn på den allra första dagen i förskolan när alla tvingas vara ute trots tvisiffriga minusgrader och dagen efter ett kraftigt snöfall? Hällsbo förskola var redan förberedda och hade tidig dialog med föräldrarna.

Tina Löfgren är barnskötare på Hällsbo förskola. Hon säger att mycket i framgångsreceptet var just tidig förberedelse, något de kommer att ta med även i framtida inskolningar efter pandemin.

Redan innan jul skickade vi ut blanketter med information till föräldrarna, sådant som vi normalt delar ut när vi möter dem på barnens första förskoledag. Vi informerade även om att vi efter julhelgerna skulle kontakta dem igen för ytterligare information. Vi hade en bra dialog med föräldrarna via telefon, säger Tina Löfgren.

Första dagen fick barnen hälsa på i en timme. De delades upp på två avdelningar och fick ensamma en och en gå in i förskolans lokaler tillsammans med sin förälder.

De hade hela förskolan helt för sig själva. De fick se var deras plats i hallen är, var vi har läshörna, bygghörna och andra utrymmen. Både föräldrar och barn uppskattade att de fick egentid inne i lugn och ro, säger Tina Löfgren.

En annan framgångsfaktor var att de nya barnen välkomnades efter att de andra barnen redan hade anlänt och kommit in i sina aktiviteter. På det viset blev det lugnare för de nya barnen.

Klockan 11 serverar vi lunch men vi bad föräldrarna att vara på plats redan 11:15 för att vara beredda att hämta barnen när de hade ätit klart.

Karin Harnesk är rektor på Hällsbo föskola och säger att framgångstänket när man är ute är just engagemang kring aktiviteter som de nya barnen tycker om. Bara för att man är ute är det inte enbart fri lek. Personalen måste driva och inspirera. Nya barn tar inte självmant för sig.

Personalen fick till exempel veta att ett av barnen som skolades in tyckte särskilt mycket om bollar, så då hämtades bollar och det blev väldigt lyckat. När det är snö tänker man kanske först inte på bollek, Säger Karin Harnesk, rektor.

Att åka stjärtlapp utför en liten kulle var också populärt, en trestegsraket i att våga ta för sig. Först var de nya barnen blyga och stod och tittade på medan personal och andra barn åkte, sedan vågade de åka i en personals knä för att till sist åka själv.

Både Tina Löfgren och Karin Harnesk tycker att inskolningen ute i kalla minusgrader gick väldigt bra tack vare planering en tidig kontinuerlig dialog med föräldrarna.

Barn som målar ute i snö

Barnen på Hällsbo förskola skolades in ute. Foto: Rosie Alm