Publicerad:

Information om förändringar angående Sätuna förskola

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att avveckla Sätuna förskola senast den 1 juli 2022.

Stängningen beror på att Sigtuna kommun hyr Sätuna förskolas lokaler av Rikshem och de har beslutat att bygga lägenheter på förskolans mark. Sigtuna kommun har undersökt möjligheterna att etablera förskolan i nya lokaler i flerfamiljshusen som de avser bygga men tyvärr har det visat sig att vi inte skulle få lokaler som passar vår verksamhet. Bland annat skulle utemiljön begränsas och inomhus skulle det bli för litet.

Intagningen till Sätuna förskola har stoppats. Om du står i kö till Sätuna förskola ber vi dig att gå in i e-tjänsten för att göra ett nytt val av förskola för ditt/dina barn. Du behåller ditt ursprungliga ansökningsdatum när du ändrar till annan förskola i ansökan.

Har du inte möjlighet att gå in via e-tjänsten kontakta Sigtuna kommuns Kontaktcenter som hjälper dig med ansökan.

Med vänliga hälsningar

Barn och ungdomsförvaltningen

Sätuna förskola. Foto: Rosie Alm