Publicerad:

Hyresgäster i Tingvalla fick hjälp med SFI – i grannporten

I ett av hyreshusen i Tingvalla nära Märsta centrum kunde hyresgästerna idag träffa oss och få veta mer om möjligheterna med SFI, svenska för invandrare.

Det är inte helt enkelt att veta vilka möjligheter som finns att lära sig svenska och rusta sig för ett jobb, om man inte har tillgång till rätt information. Nu testar vi ett nytt sätt att nå ut: att bjuda in människor nära deras hem för att kunna inspirera till att bli bättre på svenska språket och berätta hur SFI, svenska för invandrare, fungerar.

Idag på förmiddagen den 2 november fanns vi på plats i Hyresgästföreningens lokal på Tingvallavägen, tillsammans med föreningen Trygg i Märsta, Hyresgästföreningen, Victoriahem och SigtunaHem. Från Sigtuna kommun mötte vi upp med en handledare för SFI och en samordnare för uppsökande verksamhet.

Vi vet hur viktigt det är att kunna språket för att känna sig delaktig i samhället. Tanken med det här kompetenscaféet är att nå fler människor och hjälpa dem att komma vidare i sina livsplaner, säger Elisabeth Staffanson på Sigtuna kommuns kompetenscenter.

Tre kvinnor sitter vända mot varandra och samtalar.

Till kompetenscaféet i Tingvalla kan hyresgästerna komma och få personlig hjälp att exempelvis ansöka till SFI. Foto: Sigtuna kommun

Målet är att sänka trösklarna för boende i Tingvalla att närma sig utbildning och arbetsmarknad. Den 16 december arrangerar vi nästa tillfälle. Då är temat bristyrken och utbildningar som leder till jobb och vid det tillfället får de boende träffa studie- och yrkesvägledare från Sigtuna kompetenscenter.