Publicerad:

Demokratiarbete på Eddaskolan ger elever ökat inflytande

På Eddaskolan pågår ett aktivt demokratiarbete. Här finns bland annat ett aktivt elevråd och eleverna har möjlighet att tycka till i frågor som berör dem både i och utanför skolan.

Eddaskolans elevråd träffas varje månad och består av elever från samtliga klasser på skolan. På elevrådet diskuterar eleverna frågor som berör alla elever, till exempel lekutrustning på skolgården och hur det har varit i matsalen sedan sist. Nadine Doughan Hussain leder elevrådet och är verksamhetsledare, förstelärare och lärare i särskild undervisningsgrupp på Eddaskolan. Hon berättar:

Att skapa delaktighet hos eleverna är inte alltid lätt men otroligt viktigt. Det är fint att se så många engagerade elever i vårt värdegrunds- och demokratiarbete.

I våras besökte Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg i Sigtuna kommun, elevrådet på Eddaskolan för att höra om eleverna var intresserade av att få tycka till även i frågor som inte berör skolan och skolmiljön.

I år testar vi att ha dialoger med skolor kring övergripande frågor och inte enbart skolfrågor. Tanken är att barnen ska få möjlighet att vara med och ge oss input i olika frågor som berör dem, säger Kerstin Alksten.

Kerstin Alksten leder det kommunövergripande arbetet med barnkonventionen. Arbetet involverar samtliga verksamheter i kommunen och alla delar i vår verksamhet har minst en barnrättsstrateg som stöttar i det konkreta barnrättsarbetet.

En av kommunens barnrättsstrateger är Theresia Bergmark, verksamhetsutvecklare i Sigtuna kommun. Hon leder även arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program i kommunen.

Det har varit en viktig utgångspunkt för oss att vi ska involvera barn i olika åldrar i arbetet med det idrottspolitiska programmet, säger Theresia Bergmark.

Den 8 november deltog därför elever i femteklass på Eddaskolan i en dialog om motion och rörelse. Syftet med dialogen var att samla in tankar och synpunkter som ska fungera som ett underlag i arbetet med det idrottspolitiska programmet.

Eleverna fick till exempel berätta om och diskutera hur de rör på sig idag och vad kommunen eller skolan kan göra för att eleverna ska ha möjlighet att röra på sig mer. Bland annat lyfte eleverna att de uppskattar spolade isar på vintern och att de gärna ser att skolgårdarna får bra belysning så att de kan vistas där även kvällstid.

Eleverna kom med flera konkreta förslag på hur kommunen kan hjälpa till som vi kommer att ta med oss i arbetet framåt, säger Theresia Bergmark.

Under hösten kommer vi att genomföra fler dialoger på samma tema med barn och elever i förskolan, den anpassade grundskolan, på högstadiet och i gymnasiet.

Om Barnkonventionen

Barnkonventionen är FN:s konvention om alla barns rättigheter. Den blev antagen av FN den 20 november 1989 och är sedan år 2020 svensk lag. Barnkonventionen består av fyra grundprinciper:

  • alla barn har samma rättigheter
  • barnets bästa ska alltid komma först
  • alla barn har rätt att överleva och utvecklas
  • alla barn har rätt att bilda och utrycka sina åsikter.

Barnkonventionen uppmärksammas årligen på sin födelsedag den 20 november.

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ett fönster i Eddaskolans matsal finns världsflaggor uppsatta som tillsammans bildar en trädkrona. Bredvid trädet finns ballongformade bilder som alla beskriver en av Barnkonventionens 54 artiklar.

I Eddaskolans matsal finns ett träd med flaggor och barnkonventionens 54 artiklar uppsatta. Skolans elever hjälptes åt att rita flaggorna på FN-dagen den 24 oktober. Foto: Sigtuna kommun