Barnets rättigheter

1989 antog Förenta nationerna (FN) konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Sverige skrev under konventionen 1990. I Sigtuna kommun har vi en handlingsplan för barnets rättigheter.

Handlingsplan för barnrättsarbetet

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär även att flera andra lagar kommer att skrivas om för att säkerställa barnets rättigheter.

Sedan 1 februari 2018 har Sigtuna kommun en handlingsplan för barnrättsarbetet. Den berör alla verksamheter inom Sigtuna kommun. Handlingsplanen beskriver bland annat de insatser som ska genomföras under de kommande åren och vem eller vilka som har ansvar för att insatserna genomförs. Handlingsplanen är en viktig del i arbetet för att förverkliga barnkonventionen i Sigtuna kommun och därmed stärka barnets rättigheter.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.