Publicerad:

Låt barnens värld visas i böckerna

Johannes Safar är lärare på mellanstadiet på Råbergsskolan och undervisar bland annat i svenska. Knepet att få ovana läsare att vilja läsa är att låta barnens intressen reflekteras i böckernas värld. Många ovana läsare väljer faktaböcker. Intressera dig för ämnet och ställ många frågor - låta barnen lära dig om ämnet.

Biblioteksstund på schemat

Råbergsskolan har byggt upp sitt bibliotek från grunden och är stolta över att ha biblioteksstund på schemat.

Vad är det eleverna uppskattar med Råbergsskolans bibliotek?

De uppskattar enkelheten att kunna ta sig till biblioteket, att det ligger så nära till hands. I dagens värld är närhet en viktig fråga, att biblioteket ligger nära eleverna är en fördel. Tidigare gick vi ner till Rosersberg bibliotek men nu har vi ett som ligger bara några steg från vårt klassrum.

Hur ställer sig dagens digitala elever till fysiska böcker?

Det har inte varit en viktig fråga för vår klass. Det finns elever som föredrar att lyssna på en ljudbok och det är okej. Det viktiga är att elever läser. Ibland kan jag som lärare uppleva att elever inte läser tillräckligt utmanande böcker och det är en utmaning.

Hur arbetar du för att få elever att bli intresserade av läsning?

Just nu läser vi en högläsningsbok som handlar om två bröder som just kommit till Sverige som flyktingar. De beskriver hur de sitter i taxibilen från Arlanda och åker mot sin nya lägenhet genom Stockholm. Helt plötsligt åker de ett varv runt en glasskulptur som sträcker sig mot skyn. Då förstod jag att de åker vid Sergels torg och ville visa eleverna var taxibilen var. Genom Google Earth visade jag eleverna glasskulpturen som sträcker sig mot skyn. Efteråt blev eleverna mer intresserade av boken.

Hur får du elever som är ovana att läsa att vilja läsa?

Genom att vara nyfiken som lärare. De som är ovana eller har svårt att läsa brukar oftast välja faktaböcker för att de kan vara kortare, enklare och innehålla fler bilder. Som lärare är det då viktigt att ställa frågor till eleven om dennes faktabok. Ibland kan det handla om elektricitet eller om sköldpaddor och då kan man ställa en enkel fråga som hur ser ett eluttag ut, eller var lever sköldpaddor. Förhoppningsvis ser eleven sig som en resurs för läraren, en chans att lära ut något, och blir på det sättet mer intresserad av ämnet.

Hur får man elever som har svårt att läsa att börja gilla läsning?

Hitta ett ämne som eleven är intresserad av. Ibland kan det vara enkelt när eleven gillar fotboll eller ridning, men ibland kan det vara mer utmanande. Det kan vara svårt för eleverna att hitta något som verkligen intresserar dem.

Hur arbetar du med nyanländas läsande?

Efter en lässtund har vi samtal kring böckerna som alla elever i klassen har läst. De nyanlända får berätta om sina böcker. Ibland återberättar jag det eleven har berättat för klassen för att visa att vi förstår vad eleven har berättat. Det stärker elevens självbild och självförtroende att berätta nästa gång.

Vad kan vi göra för att få fler pojkar att läsa?

Det är en viktig fråga som jag ofta tänker på. Är det något jag har erfarit under mina år som lärare är att pojkar ibland väljer den enkla vägen och detta bidrar inte lika mycket till elevens skolutveckling. Ibland tror jag att många pojkar att har svårt att hitta böcker som väcker deras intresse. Det kan vara enkelt att ge en bok som handlar om fotboll, men eleven kanske är intresserad av något annat. Våga tänk annorlunda. Kanske finns det en barnbok som handlar om Fortnite eller om sociala medier? För att få fler pojkar att läsa behöver man hitta deras värld i boken.

Johannes Safar lärare på Råbergsskolan Foto: Sigtuna kommun

Lärare Johannes Safar Foto: Sigtuna kommun