Publicerad:

Fortsatt distansundervisning för åk 7 och 8

I region Stockholm är det fortsatt stor smittspridning och läget är ansträngt. Barn- och ungdomsnämndens ordförande har därför beslutat att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer inleda vårterminen 2021 på distans. Beslutet om distansundervisning gäller i första hand terminens två första veckor, till och med den 22 januari. Eleverna i åk 9 kommer att ha undervisning på plats i skolan. Beslutet gäller inte elever i grundsärskolan.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, från och med 11 januari, gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Syftet med distansundervisningen är att skolorna ska ges möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra trängsel i skolans lokaler samt att minska smittspridningen.

Beslutet gäller från och med 12 januari till och med 22 januari. Vi kommer att återkomma med besked om hur undervisningen därefter kommer att bedrivas.

Varje enskild rektor kommer att skicka ut information till er vårdnadshavare och till eleverna om material och annan praktisk information om hur distansundervisningen ska gå till de kommande två veckorna.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittan och tillsammans gör vi det bästa av situationen som råder för både elever och lärare.