Publicerad:

Växelvis distansundervisning för åk 7 och 8

Eleverna i årskurs 7 och 8 började vårterminen på distans. Eftersom undervisning på plats alltid är att föredra ser vi kontinuerligt över beslut om distansundervisning. Från och med måndagen den 25 januari kommer kommunens 7:or och 8:or att ha växelvis undervisning på plats och växelvis distansundervisning. Årskurserna turas om att vara i skolan.

Årskurs 7 kommer att ha undervisning på plats i skolan under vecka 4 och då har årskurs 8 distansundervisning. Under vecka 5 har årskurs 8 undervisning på plats i skolan och årskurs 7 distansundervisning.
Växelvis distansundervisning sker fram till sportlovet, alltså till och med fredagen den 26 februari.
Årskurs 9 fortsätter som de har gjort sedan terminsstarten med undervisning på plats i skolans lokaler.
Beslutet om växelvis undervisning för årskurs 7 och 8 gäller alltså från och med måndagen den 25 januari till och med fredagen den 26 februari.

Information om undervisning efter sportlovet kommer att meddelas av respektive rektor.