Publicerad:

Många vill börja skolan i Sigtuna

Hundratals personer på flykt undan kriget i Ukraina befinner sig i vår kommun, många av dem är barn. Av de som hittat ett mer långsiktigt boende så har flera barn hunnit börja skolan i kommunen.

Hittills har vi tagit emot drygt 40 barn till grundskolan i Sigtuna kommun.

Vi har ett väl utvecklat arbetssätt för att ta emot nyanlända barn och introducera dem till skolan, berättar Ingela Hamlin, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen. Inskrivningsprocessen tar några veckor och vi får en möjlighet att planera så att barnet får en riktigt bra start i den nya klassen.

Kommunen har anställda modersmålslärare som kan tala barnens språk och vi ser till så att barnen får det stöd och den trygghet de behöver.

Skolorna har varit snabba på att ställa om för att kunna ge barnen ett bra mottagande, säger Ingela Hamlin. Vi har en dialog med vårdnadshavare och försöker tillmötesgå önskemål och behov, utifrån vad som är bäst för barnen.

Totalt bor över 800 ukrainska flyktingar i Sigtuna kommun. De allra flesta bor i Migrationsverkets tillfälliga boenden och dessa barn får vänta till hösten innan de kan börja i skolan i Sverige.

Vi vet att det finns fler ukrainska barn och ungdomar som vill börja skolan redan nu, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör. Vi har fått tydliga besked från Migrationsverket att de som bor i de tillfälliga boendena ska få stadigvarande boenden i andra kommuner som då kan planera för en bra skolstart för barnen i höst.

Elever i ett klassrum varav en räcker upp handen.

Foto: Rosie Alm