Publicerad:

Blöjor i förskolan

Vårdnadshavare ska fortsatt tillhandahålla blöjor i förskolan.

Nyligen prövades ett rättsfall i domstol där en kommun hade vitesförelagt en fristående förskola, då denna inte tillämpade samma rutiner kring blöjor som kommunen. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) tolkning innebär domen inte att kommunerna är skyldiga att ändra sina nuvarande rutiner när det gäller blöjorna i förskolan. Vi i Sigtuna kommun följer SKRs vägledning och avvaktar med att ändra blöjrutinerna men följer givetvis rättsfallets utveckling. Om vi längre fram skulle behöva ändra våra rutiner kommer vi att informera om detta på www.sigtuna.se

Läs mer om rättsfallet med blöjor på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.