Publicerad:

Vi inviger de nybyggda lokalerna för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan

Årets hösttermin kunde barnen på Aspbackens förskola och eleverna på Tingvallaskolan börja i helt nybyggda lokaler. Idag invigs lokalerna officiellt.

Sedan byggstarten i augusti 2020 har eleverna på Tingvallaskolan kunna följa hur deras nya skolbyggnad har vuxit fram. Först i somras revs den gamla byggnaden.

Ledorden för utformningen av byggnader och skolgårdar har varit trygghet, säkerhet, stimulerande miljö samt lek och lärande. De nybyggda lokalerna är sammanflätade med varandra och ska inbjuda till en naturlig samverkan mellan förskola och skola.

De här nya byggnaderna ingår i den största satsningen på nya skolor och förskolor som gjorts i kommunens historia. Kommunledningen har investerat mer än 1,5 miljarder kronor den gångna mandatperioden för att, bland annat, ersätta alla de tillfälliga paviljonger som stått runtom i kommunen, vissa i mer än tio år, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pernilla Bergkvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är stolt över att ha fått varit med och förnyat Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan, som hon själv gått i som barn. Hon säger:

Med de nya lokalerna skapas helt nya förutsättningar för eleverna på Tingvallaskolan och barnen på Aspbackens förskola. De nya byggnaderna har stort fokus på de så viktiga fysiska lärmiljöerna. Dessa förbättringar bidrar också till arbetsro och trygghet, vilket främjar lärandet. Ljus, rymd och naturmaterial har varit centrala principer för att skapa en stimulerande, harmonisk, vacker och god studiemiljö. Jag är verkligen glad att våra barn, elever och medarbetare fått en sådan fin förskola och skola.

Förskole- och skolbyggnaden är klassad efter den svenska miljöcertifieringen miljöbyggnad silver vilket bland annat innebär att det lagts stor vikt vid exempelvis energianvändning, dagsljus, ljud och ventilation.

I lokalerna finns konst som är skapade speciellt för de nya byggnaderna och ska bidra till att ytterligare förstärka känslan av samhörighet mellan förskolan och skolan.

Temat är ”Vuxit upp ihop” och konstnären Hanna Hedman har både intervjuat barn och vuxna i området inför utformandet. De yngre barnens idéer finns i de äldre elevernas utrymmen och tvärtom.

Våra verksamheter strävar efter en sömlös skolgång från förskola ända upp till och med årskurs 9 vilket gör konsttemat väldigt passande. Byte av skolform behöver inte betyda byte av område och skola. I och med de nya byggnadernas kapacitet kan vi erbjuda en verksamhet som ger barn och elever stabilitet. De nya byggnaderna är ett efterlängtat tillskott i ett centralt område som växer, säger Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

Aspbackens förskola har kapacitet för 160 barn fördelat på åtta avdelningar. Nytt är att den finskspråkiga avdelningen Granen flyttar in på förskolan.

Tingvallaskolan kan ta emot 600 elever och är en tvåparallellig skola för elever från och med förskoleklass upp till årskurs 9.

Olov Holst säger:

De här nya lokalerna är ett rejält lyft för såväl elever som lärare och kommer att betyda mycket för kommunens pågående arbete med att göra vår skolverksamhet till en av Sveriges bästa.

Under invigningen bjöds det på ”hembakat” från kommunens egen måltidsservice.