Publicerad:

Distansundervisning på Arlandagymnasiet

Från och med måndag den 23 november kommer fler elever på Arlandagymnasiet ha undervisning på distans. Eleverna växlar veckovis mellan att ha undervisning på plats i skolan och undervisning på distans. På så vis kommer endast cirka hälften av eleverna och lärarna att vara på plats i skolans lokaler, vilket minskar trängseln i skolan.

Beslutet om att utöka undervisningen på distans på Arlandagymnasiet fattades av ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, den 19 november efter att regeringen samma dag beslutat om en ny förordning. Denna möjliggör för gymnasieskolor att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolan för att undvika trängsel och minska smittspridning.

Beslutet omfattar inte gymnasiesärskolan, som fortsätter att ha all undervisning på plats i skolan.

De elever som har undervisning på distans kommer erbjudas att hämta lunchmatpaket från och med måndag den 30 november. Planen är att eleverna ska kunna hämta matpaket på utlämningsställen i Valsta, Sigtuna och Rosersberg. Eleverna får mer information om detta från skolan.