Publicerad:

Elevernas utställning ska skapa förståelse för olikheter

Högstadieelever på S:t Olofs skola i Sigtuna har skapat 300 olika skulpturer med tillhörande dikter. De ställs nu ut på fyra olika platser.

Temat har varit identitet och känslor, och huvudsyftet är att främja den psykiska hälsan hos högstadieeleverna.

Eleverna har fått reflektera över sig själva och den kommun de lever i där det finns många olika människor med olika bakgrund. Det bidrar till att skapa förståelse för olikheter i ett samhälle och det är mycket viktigt i den tid vi lever i nu, säger Mia Wik, rektor på S:t Olofs skola.

Inför uppgiften att skapa en valfri lerfigur och skriva en dikt, fick eleverna en del att fundera kring. Vad skapar egentligen en identitet? Är det var de bor eller var de blivit födda? Är det åldern, kultur eller klädstil? Traditioner, värderingar, drömmar eller fritidsintressen? Alla är olika, med egna identiteter. Men minst en sak har de gemensamt - kommunen som de bor i. Och kanske något mer?

Tillsammans har eleverna kommit fram till att det är många olika saker som skapar en persons identitet. Och fastän de är olika på vissa sätt kan de vara lika på andra.

Identitet är hur en människa är och det är mycket mer än det som visas i bara ett pass. Identitet kan uttryckas genom kultur, språk eller intressen och åsikter. Det var kul att forma en gubbe med lera men framförallt var det kul att uttrycka gubbens känslor och försöka visa personligheten genom utseendet, säger Valentino i 7:an.

Under perioden 2 maj till 15 juni är alla välkomna att ta del av elevernas skapande. Utställningen "En kommun, olika identiteter" är utspridd på fyra olika platser: Sigtuna museum, Kulturlänken i Märsta, Rosersbergs bibliotek och mötesplatsen i Valsta. På varje plats får den som vill en pusselbit. På Valstadagen den 10 juni delas en femte pusselbit ut och då är pusslet komplett. Under den dagen kommer det även att finnas möjlighet att skapa sin egen dikt och skulptur i lera.

Flera lerskulpturer, byster, som föresätller olika påhittade personer.

Foto: Sigtuna kommun