Publicerad:

De är årets pedagoger i Sigtuna kommun

De har bidragit med trygghet. De har fått fler elever att nå kunskapsmålen. De har stöttat och inspirerat sina kollegor. De har lett utvecklingen av arbetssätt. De har helt enkelt gjort skillnad.
Nu är de sex som utsetts till Årets pedagog korade.

Pedagodpriset delas varje år ut av Sigtuna kommun till en lärare eller ett arbetslag inom förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och komvux – och det råder ingen tvekan om att det finns många uppskattade pedagoger i kommunen. 250 nomineringar har kommit in i år.

Vinnarna till Årets pedagog i Sigtuna kommun är:

Lovisa Wirdenius, S:t Pers skola
Motivering: Lovisa är en fantastisk pedagog som varit avgörande för att skapa både grundtrygghet och lärande. Med hennes engagemang blir hela klassen lugn och jobbar mot samma mål. Lovisa har gett barnen verktyg för livet! Lovisa lyssnar på vad eleverna säger, har mycket tålamod, beskriver så att man förstår, har förståelse för händelser och hon hjälper när man behöver det. Hon har förmågan att vara både sträng och rättvis samtidigt som hon är varm och omtänksam. Lovisa har styrt upp, funnits där, kämpat och sett varje individ.

Sandra Tjärnberg och Madelaine Möllerström, Vallmons förskola
Motivering: Sandra och Madelaine imponerar med hur engagerat och pedagogiskt de utför sitt arbete varje dag. Det utför lärande på ett roligt sätt och hela tiden anpassat efter barnens intresse. De är engagerade, lyhörda, proffsiga och trevliga! Sandra och Madelaine får med varje individ och deras styrkor.

Jacob Fredriksson Linder, Arlandagymnasiet
Motivering: Jacob strävar alltid efter att göra lektionerna spännande och roliga, men samtidigt lärorika. Han har förmågan att på ett intressant sätt omsätta svåra matematik- och fysikuppgifter till oförglömliga praktiska moment. Han vill att alla ska lyckas och skapar förutsättningar för det. Jacob har lyckats väldigt bra i omställningen till distansundervisning. Han stöttar sina kollegor och sprider kunskap vidare. Jacob ser inte bara till sina egna ämnen, utan även till verksamheten i stort. Jacob bjuder på sig själv och använder sin lekfullhet på ett sätt som ökar elevernas inlärningslust. Han bidrar till trygghet i klassrummet, är en glädjespridare och ett busfrö.

Björn Franzén, Sigtunaskolan humanistiska läroverket
Motivering: På ett pedagogiskt, inspirerande och roligt sätt får Björn sina elever intresserade och engagerade. Genom sin kunskap, praktiska moment samt stor energi och glädje skapar han förutsättningar för varje elev att klara sina mål. Han ger mycket av sin tid till de som har behov av extra hjälp med matematik och fysik, men även till de som behöver extra utmaningar. Björn har en otrolig värme i sina möten med eleverna och han skapar trygghet. Han är även ett stort stöd till rektorerna. Han är inte rädd för att säga vad han tycker, samtidigt som han är lyhörd och gärna lyssnar på andra. Björn är lärare, vägledare och vän. En riktig klasspappa.

Yonatan Goitom, Aircraft Academy of Sweden Arlandagymnasiet
Motivering: Yonatan har ett fantastiskt sätt att lära ut och undervisa flygteknik på. Han är skicklig och pedagogisk och vill att alla ska lyckas. Det märks att han tycker om sitt jobb och att vara tillsammans med eleverna, vilket ger stora avtryck på undervisningen. Han fångar elevernas intresse, engagerar dem i vad som händer i klassrummet och höjer motivationen, vilket i sin tur bidrar till höjd kunskapsnivå. Utifrån unika kunskapsavstämningar gör Yonatan anpassningar för att varje elev ska nå sina mål. Han är även duktig på kollegialt lärande. Med sin goda personlighet och positiva attityd sprider han stor glädje och trygghet. Yonatan är en underbar lärare som alla borde ha.

Vi har många skickliga lärare och pedagoger i Sigtuna kommun som spelar en viktig roll för lärande, trygghet och utveckling i förskola och skola. Det har varit så roligt att läsa igenom alla fina nomineringar som har kommit in. Det är med stor glädje som vi lyfter fram dessa personer som verkligen gör skillnad för våra barn och unga i kommunen, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L).

Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden säger:

De som i år tilldelas priset är inte bara väldigt skickliga pedagoger som bidragit till att eleverna nått kunskapsmålen, utan de har också på ett föredömligt sätt stöttat sina kollegor i det förändrade arbetssättet som uppstått under pandemin.

Utmärkelsen är på sammanlagt 40 000 kronor och fördelas jämnt mellan vinnarna. Tanken är att pengarna ska användas till kompetensutveckling med koppling till pristagarens uppdrag.

Sammanlagt har 72 personer fått ta emot utmärkelsen Årets pedagog av Sigtuna kommun sedan priset instiftades 2008.

Pedagogprisetvinnare

Lovisa Wirdenius (till höger på bilden) på S:t Pers skola är en av vinnarna av Pedagogpriset. Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, överraskade henne och läste upp motiveringen som bland annat lyfter fram Lovisas förmåga att vara både sträng och rättvis samtidigt som hon är varm och omtänksam. Foto: Sigtuna kommun

pedagogpriset, lärare omgiven av elever

Jacob Fredriksson Linder, här omgiven av några av sina elever på Arlandagymnasiet, är en av de som belönas med Pedagogpriset från Sigtuna kommun. Ur motiveringen: "Jacob bjuder på sig själv och använder sin lekfullhet på ett sätt som ökar elevernas inlärningslust." Foto: Sigtuna kommun

Pedagogpristagare Björn Franzen

Björn Franzén, som arbetar på SSHL, är en av årets pristagare till pedagogpriset. I motiveringen står bland annat: "Han ger mycket av sin tid till de som har behov av extra hjälp med matematik och fysik, men även till de som behöver extra utmaningar." Fotograf: Vilhelm Edgren

Två pedagoger från Vallmons Förskola fick pedagogpriset

Sandra Tjärnberg och Madelaine Möllerström på Vallmons förskola får pedagogpriset för att de "imponerar med hur engagerat och pedagogiskt de utför sitt arbete varje dag." Foto: Sigtuna kommun

En av vinnarna av pedagogpriset

Yonatan Goitom, Aircraft Academy of Sweden Arlandagymnasiet, är en av pristagarna till Pedagogpriset. Ur motiveringen: "Utifrån unika kunskapsavstämningar gör Yonatan anpassningar för att varje elev ska nå sina mål." Foto: Sigtuna kommun