Publicerad:

17 skäl till barnboken!

På Til och Granby förskolor så organiserar vi för läsning i ett språkutvecklande syfte. Barnen ska få möjlighet att bli bokvana och möta många olika texter och bilder.

Eftersom vi vet att högläsning och böcker är en viktig del i barns utvecklande av en god språk-, text- och läsförståelse, vill vi ge barnen möjlighet att möta litteratur på flera sätt och i många olika genrer. Detta, menar vi, kommer att bidra till att barnen erövrar språket, sin läs- och skrivförmåga tillsammans med andra. Eftersom tillgänglighet till berättelser, sagor, texter mm är avgörande för barnens språkerövrande genom litteraturen är det viktigt att de finns nära barnen. Pedagogerna arbetar medvetet med högläsning, boksamtal, berättande och informationsinhämtning genom litteratur tillsammans med barnen.

Det ger barnen möjlighet att knyta an sina erfarenheter mot det nya. Att dessutom göra det tillsammans med andra ger den egna erfarenheten ytterligare dimensioner. Till stor del handlar det om en gemenskap kring böcker och språkande. Vi har också prioriterat böcker på flera språk så att man ska kunna läsa på sitt hemspråk i så stor utsträckning som möjligt. Ett tillägg är också inläsningstjänsten Pollyglutt. Där böcker finns på många språk.

Utifrån idén om läsning har vi kopplat på Svenska Barnboksakademins hyllning till barnboken. 17 skäl till barnboken.
Mer läsning om 17 skäl på Til och Granby förskolor kan ni hitta här.

Biblioteket på Tils förskola. Foto: Sigtuna kommun

Biblioteket på Tils förskola